De begroting van district Antwerpen voor 2022

Bewoners beslissen via de Burgerbegroting over 10% van het totale budget van het district. Dat is 1,4 miljoen euro! Maar om goede keuzes te maken wil je misschien weten wat er sowieso al op de planning staat voor de 90% van het budget. De districtsraad maakt in het begin van een bestuursperiode een meerjarenplanning op met bijhorend budget. Jaarlijks wordt die aangepast.

Dit taartdiagram toont de verdeling van de 90% van het districtsbudget voor 2022 over de 8 domeinen van de Burgerbegroting. Zo zie je meteen de verhouding tussen de verschillende budgetten voor deze 8 domeinen.  

 

 

Meer informatie over de begroting van district Antwerpen met een overzicht van de documenten van het meerjarenplan vind je hier.

De website 'Je gemeente telt' biedt informatie over de begrotingen van verschillende steden en gemeenten. Op deze pagina lees je onder meer hoe district Antwerpen de stedelijke middelen verdeelt. En je kan er zelfs nagaan hoeveel jij ongeveer per domein betaalt.