FAQ


Tot wanneer kan ik online stemmen?

Je kan stemmen tot donderdag 24 september middernacht.

Wie mag stemmen?

Alle inwoners van het district Antwerpen (postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060) die 13 jaar of ouder zijn. Dat controleren we via je rijksregisternummer.

Waarom moet ik mijn rijksregisternummer opgeven en is dat wel veilig?

Dit nummer wordt gebruikt om te zien of je inwoner van district Antwerpen bent. De nummers worden versleuteld en strikt volgens de GDPR-richtlijnen behandeld.

Hoeveel stemmen mag ik uitbrengen?

Je moet op minstens 3 projecten stemmen, maar er is geen maximum. Elke inwoner kan dus stemmen op al zijn/haar favoriete projecten. Je kan wel maar één keer stemmen op één project. Het aantal projecten waarop je kan stemmen is onbeperkt.

Je kan ook in meerdere keren je stem uitbrengen. Meld je aan met je rijksregisternummer en je familienaam zoals die op je identiteitskaart staat, en je kan stemmen.

Kan ik een stem ongedaan maken?

Ja dat kan. Stem een tweede keer op het project waar je eerder al voor stemde en je stem is ongedaan gemaakt.

Maakt mijn project wel kans als ik geen grote achterban heb?

Zeker. Het is wat ingewikkeld, maar projecten met veel stemmen kunnen eruit vallen. En projecten met weinig stemmen kunnen opgepikt worden. We leggen dat hier in detail uit.

Mag ik nog meedoen aan het live stemmen als ik online gestemd heb?

Dit jaar is er door de coronamaatregelen geen Burgerbegrotingfestival en is er geen live stemming. De stemming is dus uitsluitend digitaal.

Kan ik in iemand anders zijn plaats stemmen?

Neen, je kan enkel je eigen stemmen uitbrengen. Je kan wel iemand anders helpen om met zijn of haar rijksregisternummer te stemmen, online of op papier.

Hoe werkt de stemmentelling?

Nadat je bent aangemeld kan je online op je favoriete projecten stemmen. Omdat dit jaar enkel digitaal gestemd kan worden, wegen alle stemmen even zwaar: 100%.

Wat als ik niet in het district Antwerpen woon?

Dan kan je niet stemmen op projecten. Enkel inwoners van district Antwerpen kunnen mee beslissen, omdat het gaat over belastingsgeld van het district. 

Wie kon er een idee indienen?

Iedereen kon een idee indienen, ook minderjarigen en niet-inwoners, in eigen naam of als vereniging.

Wanneer worden gekozen projecten uitgevoerd?

Als een project gekozen is, wordt het in 2021 uitgevoerd.

Aan welke criteria moet een project allemaal voldoen?

Een project voldoet aan de criteria van de Burgerbegroting als er een positief antwoord komt op de volgende zeven vragen. 

  1. Kan het project uitgevoerd worden in 2020? 
  2. Valt het project binnen de districtsbevoegdheden?
  3. Kan het project worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget?
  4. Valt het project binnen één van de twaalf gekozen thema’s?
  5. Vindt het project plaats in district Antwerpen?
  6. Komt het project nog niet voor in de meerjarenplanning?
  7. Komt het project de inwoners van het district ten goede?

Verder kunnen er via de burgerbegroting geen levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde of fondsenwerving ondersteund worden. 

Een project krijgt al andere subsidies. Mag dat?

Voor de Burgerbegroting komen projecten in aanmerking die via verschillende bronnen gefinancierd worden. Dit betekent dat de Burgerbegroting kan instaan voor de financiering van een deelproject. Dubbele financiering voor dezelfde acties of investeringen mogen niet.

Mag er personeel betaald worden binnen een project?

Met geld voor een project van de Burgerbegroting mag loonkost betaald worden.

Kan ik ergens terecht voor hulp of vragen?

Ja. Bij vragen kan je altijd contact opnemen via burgerbegroting@antwerpen.be of op 03 338 34 00.

Hoe zijn de 12 thema's gekozen?

De 12 thema's zijn gekozen tijdens de eerste stap van de Burgerbegroting, in februari en maart 2020. Inwoners van het district gingen met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden. Zij kozen dit jaar voor deze 12 thema's om de 1,4 miljoen van de Burgerbegroting aan te besteden. Meer informatie over de eerste stap van de Burgerbegroting, het kiezen van de thema’s, vind je hier.

Wie organiseert dit project?

Het district Antwerpen organiseert de Burgerbegroting sinds 2014. De Burgerbegroting verloopt jaarlijks in vijf grote stappen, waarvan het kiezen van de projecten de voorlaatste is. De laatste stap is het uitvoeren van het project in het volgende jaar.
Tree Company ondersteunt het district al jaren bij het online gedeelte van de Burgerbegroting en is gespecialiseerd in online burgerparticipatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het platform van deze website.

Wat is de Burgerbegroting?

De Burgerbegroting is een baanbrekend project van het district Antwerpen waarbij de inwoners elk jaar 1,4 miljoen euro volledig zelf mogen verdelen, van A tot Z, binnen de bevoegdheden van het district Antwerpen. Meer info vind je hier.