District evalueert Burgerbegroting

(foto Frederik Beyens)

De Burgerbegroting is een vaste waarde in district Antwerpen. Voor de achtste keer al verdeelden de inwoners van district Antwerpen het geld van de Burgerbegroting. In 2021 wordt een brede bevraging en evaluatie georganiseerd om de Burgerbegroting nog te versterken. Eventuele aanpassingen volgend uit deze evaluatie zullen ingaan bij de editie van 2022.

Themacommissie en online bevraging

Een themacommissie is een extra vergadering van de districtsraad rond één specifiek thema. In dit geval zullen de raadsleden input leveren voor de evaluatie van de Burgerbegroting: ze gaan in gesprek over de basisprincipes, de belangrijkste kritieken en mogelijke suggesties om de Burgerbegroting te versterken. Bewoners kunnen de themacommissie op dinsdag 27 april om 20 uur live volgen via deze link.

Om ook de wensen, vragen en ideeën van inwoners te horen, is er een online enquête over dezelfde onderwerpen. Bewoners kunnen vanaf nu tot en met donderdag 29 april een online bevraging invullen via deze link.

Districtsschepen van participatie & Burgerbegroting Femke Meeusen: ”Na zeven edities is de Burgerbegroting niet meer weg te denken uit ons district en werden er tal van mooie projecten gerealiseerd. De Burgerbegroting is gaandeweg gegroeid, geëvolueerd en bijgestuurd. Maar nu willen we, zoals staat opgenomen in ons bestuursakkoord, de tijd nemen om het project grondig met alle betrokkenen te evalueren. Zo maken we van de Burgerbegroting een nog sterker project.”

Burgerbegroting 2021

Inwoners van district Antwerpen kunnen tot en met maandag 17 mei ideeën indienen voor de gekozen thema’s en bedragen. Eerder werden de 12 thema’s bepaald en een bedrag toegekend per thema.