De eerste stap van de Burgerbegroting is achter de rug!

(foto Frederik Beyens)

Bijna 1.000 inwoners van district Antwerpen kozen 5 thema’s en verdeelden 1,4 miljoen euro over deze thema’s.

Dat deden 850 personen individueel online en op papier en 140 personen tijdens 8 groepsmomenten-op-maat en de Kick-off op 27 maart in zaal Horta. 

Nieuw dit jaar was dat zowel het kiezen van de thema's én het verdelen van het budget tijdens hetzelfde moment gebeurden. Er werden 5 thema's gekozen uit een totaal van 30 en vervolgens verdeelden de deelnemers het budget van 1,4 miljoen euro over de 5 gekozen thema's.

Dit zijn de resultaten van de vernieuwde eerste stap:

De thema’s

De budgetten

Groen in straten en op pleinen

 374.316 €

Fietsvriendelijke straten

 313.041 €

Meer bomen

 272.554 €

Ontharden

 229.140 €

Tuinstraten en experimenteel groen

 210.949 €

 

Ook de bestemming van de restmiddelen van de Burgerbegroting werd door de inwoners van het district bepaald. Die gaan volgend jaar naar het thema Groen in straten en op pleinen.

Op 1 april start de tweede stap van de Burgerbegroting: het indienen van ideeën. Vanaf 1 april tot 15 mei kan je hier jouw idee(ën) indienen binnen deze 5 thema’s.
We wensen iedereen veel inspiratie en creativiteit!