Beperkingen projecten Burgerbegroting met impact op mobiliteit

Soms hebben projecten van de Burgerbegroting impact op de mobiliteit in district Antwerpen. Voor mobiliteit is niet het district bevoegd, maar het stedelijk kabinet van mobiliteit. Daarom werd politiek overleg gepleegd tussen de bevoegde schepenen van het district en de stad.
Na dit overleg worden projecten van de Burgerbegroting die plaatsvinden in het publiek domein, waarbij er impact is op de mobiliteit (parkeren, doorgaand verkeer,..) volgende beperkingen opgelegd:

  • inname van parkeerplaatsen kan voor maximaal 10 dagen, en enkel tijdens de zomervakantie
  • bij de inname is enkel plaatsing van tijdelijke structuren op parkeerplaatsen toegestaan
  • er kunnen niet meer parkeerplaatsen worden ingenomen dan effectief noodzakelijk
  • het afsluiten van de straat voor doorgaand kan enkel voor concrete evenementen, met goedgekeurde evenementaanvragen
  • er moet aantoonbaar draagvlak in de straat zijn voor het project van de Burgerbegroting