Verdeel nu mee 1,4 miljoen euro!

Hoeveel geld krijgt elk van de gekozen 12 thema’s? Dat kies jij! Verdeel online 1,4 miljoen euro en bepaal zo hoeveel projecten er per thema gerealiseerd kunnen worden. 

Verdeel de centjes

Jij bent nu aan zet! Je kan online 1,4 miljoen euro verdelen over de 12 gekozen thema's.

Je kan stemmen tot en met woensdag 31 maart 2021. Hoe meer geld er op een thema staat, hoe meer projecten gerealiseerd kunnen worden binnen dit thema.

Dit zijn de 12 thema's

 • groen in straten en op pleinen
 • verkeersremmende maatregelen
 • meer bomen
 • fietsvriendelijke straten
 • tuinstraten en experimenteel groen
 • ontharden
 • ontmoeting in de buurt
 • klimaat- en milieuprojecten
 • buurtconcerten en -feesten
 • aantrekkelijkere pleinen
 • kindvriendelijke straten
 • cultuur op straten en pleinen

En wat nu? 

Nadat de budgetten zijn verdeeld over de thema’s volgt de projectronde. Iedereen kan dan ideeën indienen binnen de gekozen thema’s en het toegewezen budget. In september kiezen inwoners op welke ingediende projecten in uitvoering gaan in 2022.

Op die manier bepalen inwoners van het district volledig zelf wat er met 10 procent van de begroting, of 1,4 miljoen euro, gebeurt. Eerst door de thema’s te kiezen, dan door het geld te verdelen over die thema’s, vervolgens door projecten in te dienen binnen de vooropgestelde budgetten en ten slotte door projecten te kiezen.