Groen in straten en op pleinen: 374.316 €

Kerkstraat & Pothoekstraat: van street canyon naar groene vallei

Korte omschrijving

Met dit project wil Klimplant vzw straten vergroenen door zo veel mogelijk te ontharden en aan te planten. Ze mobiliseren de bewoners om geveltuinen, klimkabels en groenslingers aan te vragen, ze plaatsen boom-bakken op het plein, een groene gevel in de straat en regentonnen waar mogelijk. De vzw neemt hiervoor een 1/5de medewerker aan.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

68000

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Klimplant vzw

Wie krijgt het budget?

district en bewoner/organisatie krijgen elk een deel van het budget en voeren elk een deel uit.

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

De Kerkstraat en Pothoekstraat vormen een drukke verbindingsas door Antwerpen-Noord van de Schijnpoortweg tot aan de Carnotstraat. Ondanks de soms brede stoep, de aanwezigheid van bomen en plantvakken op de pleinen zijn we ervan overtuigd dat extra groen deze straat leefbaarder en aangenamer zal maken. Ook de pleinen en rustplekken zullen daardoor beter tot hun recht komen.

Wat ga je doen?

Samen met buurtbewoners, winkeliers en vrijwilligers verfraaien en vergroenen we de hele as. We gaan voor een co-creatieve, persoonlijke aanpak en proberen zoveel mogelijk mensen uit de Kerkstraat, Pothoekstraat en buurt te betrekken bij het project. We organiseren een informatiemoment in het lokale buurthuis om hen te enthousiasmeren voor de vergroeningsplannen in beide straten. We mobiliseren en enthousiasmeren bewoners voor de aanleg van geveltuinen en de plaatsing van groenslingers. Deze aanvragen gebeuren via het district. Vrijwilligers zullen hen begin 2023 ondersteunen bij het indienen van het online aanvraagformulier voor geveltuin, klimhulp en/of groenslinger bij District Antwerpen. We selecteren een aantal locaties in de Kerkstraat en Pothoekstraat waar we dankzij het ontharden van de brede stoep een ruime groene zone kunnen creëren tussen de drukke rijweg en het voetpad. Waar mogelijk wordt de ruimte tussen bestaande bomen onthard zodat er een continuïteit van groen ontstaat. Na het ontharden worden onderhoudsvriendelijke, robuuste heesters, vaste planten en bodembedekkers voorzien in de nieuwe groenvakken. De keuze van het plantgoed gebeurt zeer doelbewust. Wie wil kan een geveltuinen aanvragen. En we bieden ook regenwatertonnen aan voor aan de voorgevel (hangend wanneer het voetpad smal is, staand bij een voetpad dat voldoende breed is)om al dat groen gemakkelijk en kosteloos te onderhouden. Zo werken we toe naar een weekend in mei waar we met Klimplant, de Groene Delta, het Willibrordus-wijkcomité, buren met groen ervaring van omliggende straten, een heus plantweekend organiseren. Daarbij proberen we ook de cliënten van de psychiatrie Stuivenberg hier ook bij te betrekken. Door bomen en plantvakken ter adoptie te geven en geveltuintjes aan de gevel te laten voorzien heeft iedereen een beetje ‘eigen’ gevelgroen en zullen bewoners zich meer ontfermen over de publieke ruimte. De boomspiegels zijn in heel de straat nogal krap, en hebben geen plek voor extra plantgoed. Daarom willen we op enkele plekken boombakken installeren om ook daar wat extra groen te voorzien. We werken reeds bestaande en nieuw aangelegde plantvakken af met een beschermende omheining om te vermijden dat de beplanting beschadigd en op termijn vernietigd wordt. Verspreid over het volledige traject van beide straten voorzien we een aantal individuele zitelementen in de onmiddellijke nabijheid van de reeds bestaande en nieuwe groenvakken; een plek waar ouderen en andere voorbijgangers die om diverse redenen een korte rustpauze nodig hebben, even kunnen neerzitten. Door de krachten te bundelen zorgen we voor een nog meer verbindende, meer leefbare en meer klimaat robuuste straat met minder stenen en meer groen. Op deze manier verhogen we het welbevinden van alle bewoners van de straat.

District Antwerpen staat in voor het onderhoud van de groenslingers in de hoogte, het overige groen wordt door de bewoners zelf onderhouden.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Door de ‘Street Canyon’ of verbindingsas door de wijk te vergroenen, zal dit een positieve impact hebben op meer dan alleen deze straat. Wanneer ook de Stuivenberg-site over enige tijd wordt herontwikkeld, zal deze mooi ‘blenden’ met de groene vallei en vormt dit een mooi en aangenaam geheel.

Welke valkuilen zie je?

Lange, drukke straat, waarschijnlijk niet erg veel cohesie tussen de verschillende delen. Door de straat op te delen in verschillende stukken kunnen we hier op anticiperen.

Wat is het stappenplan?

Januari: in kaart brengen van de mogelijkheden, communicatiestrategie uitwerken. Organiseren infoavond (brainstormmoment) voor de buurt. Resultaten samenbrengen en bestellingen plaatsen. februari-april: partners en vrijwilligers verzamelen, voorbereidingen grote plantweekend: afstemmen met het district, voorbereidingen en samenwerking met aannemer en Manus, planten doelbewust kiezen, bestellingen plaatsen,… Weekend in mei: Het grote plantweekend. Dit sluiten we af met een groot verbindend eetfestijn met alle aanwezigen Oktober: terugkoppelmoment buurtbewoners. Gezamenlijk onderhouds momentje. We sluiten het project af met een evaluatie/tevredenheidsenquete.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

16850

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

regentonnen 5000 Zitelementen 3000 Boombakken 2400 Afboording plantvakken 6060 Aankoop boormachine 400


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

38200

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

promo, communicatie - 2200 organiseren infomoment - 300 voorbereidend werk door externe firma 8800 organiseren plantweekend: - transport 450 - plantgoed, potgrond 10000 - afvoeren puin 450 - eten, drinken - 6000 (400 mensen aan €15 PP) - Sociale tewerkstelling voor aanleg geveltuintjes 10000 -


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

12000

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

In kaart brengen van de straat communicatiestrategie + campagne uitwerken het samenbrengen en coördineren van alle partners Voorbereidingen en opruim plantweekend coördineren vrijwilligers organiseren infomoment en plantweekend

Medewerkersbudget: VTE verhouding

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0725718069