Terug naar overzicht

Fietsvriendelijke straten: 313.041 €

Ideeën die het fietsen in de stad stimuleren, of ingrepen die fietsen aangenamer maken bv. publieke fietspompen, fietsenstallingen, verbeteren van bestaande fietspaden of asfalteren van een straat. Extra fietspaden of –straten aanleggen mag district Antwerpen niet.