Ontharden: 229.140 €

Ontharding Bisschopstraat als rustpunt

Korte omschrijving

Het wegdek van de Bisschopstraat is door werken aan de nutsleidingen zwaar beschadigd. Dit is het ideale moment om het stuk tussen de Constitutiestraat en Willem Linnigstraat te ontharden. Zo vormt het een mooie aanvulling op de boomvakken en de nabijgelegen tuin van school De Bijtjes.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

30000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Bisschopstraat tussen Constitutiestraat en Willem Linnigstraat

Wat ga je doen?

De bestaande uitstulpingen vervangen door groen (met plaatsing extra bomen) en indien mogelijk anders omgaan met regenwater om de straat een sociale en klimaat-robuuste plek in de stad te maken in aansluiting op de grote schooltuin van de Bijtjes met prachtige bomen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Het zorgt voor een rustigere groenere straat die omgeven is door drukke straten zoals Carnotstraat en Offerandestraat, en die sluipverkeer heeft van Kerkstraat-Regentstraat-Constitutiestraat-Bisschopstraat dat aangewakkerd werd door het omdraaien van de rijrichting. Het zorgt er ook voor dat de schooltuin van de Bijtjes, die één van de zeer zeldzame groene en open punen is in dit stuk van 2060, een verlengstuk krijgt op de straat en zo een aangename symbiose schept. Het remt ook de snelheid van het verkeer in de straat en het sluit aan bij het project in de Regentstraat.

Welke valkuilen zie je?

ondoordacht handelen door gebrek aan samenspraak

Wat is het stappenplan?

informeren straat/buurtbewoners - ideëen oppikken - leren uit voorgaande gelijkaardige projecten uitwerking concept door designteam District bespreking/overleg met bewoners experimenteerfase van uitwerking aanpassing en bijsturing waar nodig voltooiing met straatfeest

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

Aankoop fietsenstalling, zitmeubiliair,

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

organiseren van bijeenkomsten met straatbewoners, informatie-uitwisselingen


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

0

Medewerkersbudget: VTE verhouding

geen personeel