Ontharden: 229.140 €

Linkeroever is cool

Korte omschrijving

Linkeroever heeft brede lanen met ruime voetpaden. Ze zijn vaak tot 4 meter breed of zelfs meer. Deze voetpaden vormen een ideale kans om grote oppervlaktes te ontharden, vergroenen en verkoelen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

50000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2050

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Momenteel wordt de parking aan het einde van de Gloriantlaan (manege en overkant) onthard. Een ideaal vertrekpunt om een deel van de voetpaden langs de Thonetlaan (van kruispunt Gloriantlaan tot aan de Goethestraat) te ontharden.

Wat ga je doen?

Momenteel wordt de parking aan het einde van de Gloriantlaan (manege en overkant) onthard. Een ideaal vertrekpunt om een deel van de voetpaden langs de Thonetlaan aan één van beide zijden te met 2 meter te ontharden. Vanaf de Gloriantlaan tot de Goethestraat kan er misschien 500 meter onthard worden. Goed voor 500 tot 1000m² ontharding. De vrijgekomen ruimte kan ingezaaid worden met een bloemenmengsel. In overleg met de bewoners kan de verharding naar de opritten ook onthard worden zoals de parkings met grasbetontegels. (dit werd nog niet meegerekend in het budget) De voetpadtegels worden over een breedte van 2 meter weggehaald en het boordsteentje verplaatst. De vrijgekomen ruimte opvullen met teelaarde en inzaaien met gras/bloemenmengsel.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Eén vierkante meter onverharde grond kan jaarlijks 3 volle badkuipen water opvangen. Ontharden is een klimaatadaptieve maatregel die ingezet kan worden om verkoeling, vergroening en vernatting te stimuleren in onze leefomgeving. Linkeroever werd recent geselecteerd als klimaatneutraal stadsdeel tegen 2030.

Welke valkuilen zie je?

wat zit er in de ondergrond? onvoorspelbare factor die misschien extra werkuren kan kosten.

Wat is het stappenplan?

1 informeren bewoners 2.opmeten en inventariseren plan bestaande toestand 3.opmaak plan nieuwe toestand. 4. gedetailleerde prijsofferte 5.Aanstellen aannermer. 6. opvolgen werken en nazorg