Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Terug naar het overzicht

Meer bomen: € 260.404

Bomen voor de Duinstraat

Korte omschrijving

In de Duinstraat werden vorig jaar 2 plekken onthard aan de splitsing met de Duinsteeg. Dit project brengt een boom of struik in een reeds bestaand leeg plantvak en onderzoekt of ontharding mogelijk is aan het kruispunt met de Jan Palfijnstraat om ook daar eventueel een boom te planten.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

16500

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

  • Locatie 1: Splitsing Duinstraat met Duinsteeg
  • Locatie 2: Splitsing Duinstraat met Jan Palfijnstraat

Wat ga je doen?

De stad plant een boom aan de splitsing Duinstraat-Duinsteeg in een reeds bestaand plantvak. De stad onthardt aan de splitsing Duinstraat-Jan Palfijnstraat en plant er een extra boom.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Extra groen in een deel van de stad waar de bewoners in de zomer kreunen onder de hitte. Hierdoor krijg je een aangenamere buurt met meer schaduw tijdens zonnige dagen waar je met buren gezellig een babbel kunt doen in een groenere omgeving.

Welke valkuilen zie je?

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan zal doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 

Wat is het stappenplan?

Eerst moet het district aan de splitsing Duinstraat-Jan Palfijn een deel van het voetpad ontharden en een nieuw plantvak voorzien. Vervolgens kunnen beide bomen gelijktijdig in de 2 lege plantvakken worden geplant: aan de splitsing Duinstraat-Duinsteeg en aan de splitsing Duinstraat-Jan Palfijnstraat.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

16500

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

Het volledige budget is voor het ontharden en het planten van 2 bomen met een positief effect op lange termijn.

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

Bomen en ontharding van voetpad thv splitsing Duinstraat en Jan Palfijnstraat


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

0

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

Niets uitvoering gebeurt door de stad.