Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Terug naar het overzicht

Alle niet gekozen projecten

2 bomen aanplanten ter hoogte van de Vliegenstraat-Oudesteenweg

Korte omschrijving

Waar de Oude Steenweg kruist met de Vliegenstraat kunnen 2 bomen geplant worden, eentje aan elke straatkant. Momenteel is hier veel beton en weinig waterdoorlating. De bomen zijn een stap in de 'groene richting'.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

33000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Buurtcomité Vergroening Oude Steenweg

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Dit verhaal situeert zich in de Oude Steenweg. Deze straat vormt mee de verbinding tussen het Sint-Jansplein en het midden van Park Spoor Noord. De Oude steenweg ontsprint aan het Sint-Jansplein ter hoogte van het standbeeld ‘De Vliegenier’. De Oude Steenweg loopt verder en kruist als eerste met de vliegenstraat en loopt verder totdat het loodrecht aankomt op de Dambruggestraat. Op deze kruising met de Vliegenstraat is er veel ruimte om een boom aan iedere zijde van het pad te planten.

Wat ga je doen?

2 bomen aanplanten op de Oudesteenweg - Vliegenstraat kruising (1 aan iedere zijde van het straat).

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Dit maakt deel uit van een reeks positieve, strategische ingrepen om van een grijze sluikstortgevoelige zone met veel beton en weinig waterdoorlating, naar een groene straat, in balans met stad en natuur, te evolueren. Als deze ambitie slaag kan de Antwerpenaar oprecht trots zijn op deze realisering.

Welke valkuilen zie je?

Er staat enkel een zeer verwaarloosde fietsenstalling in de buurt, die door een vrachtwagen enkele jaren geleden krom gereden is. Het kan zijn dat deze voor het plaatsen van een boom moet verplaatst worden.

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan zal doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 

Wat is het stappenplan?

Uit te voeren door het district. Zij hebben werkroutines waarmee ze tewerk gaan bij het planten van bomen. onder andere: - werkzaamheden inplannen - logistiek organiseren - voetpad uitbreken - graafwerkzaamheden uitvoeren - boom planten - omranding voorzien - eventueel afwerken met bodembedekkers - communicatie afronding werkzaamheden met buurtbewoners


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

33000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

Bomen, aanplanting, afboording/boordstenen, grond,... voor 2 bomen met boomvak


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

0

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

0


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

0

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

0

Medewerkersbudget: VTE verhouding

geen personeel

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0494993520