Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Terug naar het overzicht

Groen in straten en op pleinen: € 291.229

Fleuropark! De bloemenweide van de kinderen voor de buurt

Korte omschrijving

Europark wordt Fleuropark, het schrale grasveld voor het Lyceum wordt een bloemenweide van 1000m2 waar alle lagere scholen van Linkeroever mee de buurt opfleuren en de mensen opbeuren met kleuren en geuren. Een welzijnsonderzoek in sociaal groen. Een 4/5de medewerker begeleidt alles.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

80000

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Plukgeluk VZW

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2050

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Schraal grasland vlak voor het Lyceum, centraal aan Europark Linkeroever

Wat ga je doen?

Europark wordt voortaan Fleuropark. Van het grasveld voor het Lyceum maken we een bloemenweide van 1200m2. De zes basisscholen van Linkeroever werken mee bij de voorbereiding, de aanleg en het onderhoud. Het wordt de start van een project met alle lagere scholen van Linkeroever waarbij we de waarde leren van buiten zijn, zorg voor de natuur als zorg voor de geest. Uiteindelijk wil het ook zorg voor de buurt en zorg voor elkaar zijn. Fleuropark zal de buurt opfleuren en opbeuren met kleuren en geuren. We maken van de bestaande olifantenpaadjes echte wandelpaadjes met houtsnippers en boomstambankjes temidden van een weelderige bloemenzee van Zinia’s en Dhalia’s en tientallen soorten snijbloemen. Het is niet alleen een nectarweide, het is ook een bloemenweelde waar de kinderen van de omliggende scholen samen trots op kunnen zijn. In de eerste vier maanden van 2024 krijgt elke school de verantwoordelijkheid van 1/6 bloemenweide. Hier is ook de bushalte, de hoofdingang van het Lyceum en het uithangbord van Fleuropark. Deze bloemenweide is een volgende fase in het project dat Plukgeluk in Europark begon in 2019. Europark is een plek met meer dan 1500 bewoners. Op deze nieuwe site vermeerderen we niet alleen de teelten, maar winnen we samen met de kinderen ook zaad en maken we ruikertjes die we uitdelen aan dienstencentra en bewoners. Dit stukje wordt niet alleen de bakermat van Fleuropark, maar ook de bakermat van vrolijkheid en tevredenheid. We brengen honderden leerlingen uit de 3e graad van de lagere school en de grotere leerlingen van het Lyceum samen. We willen op deze manier ook het tuinieren voor de geest meer onder de aandacht brengen bij de buurtbewoners en via de leerlingen het participeren verhogen. Het openbaar groen in Europark wordt ontwikkeld als therapeutische plaats waar ecosystemen worden gebouwd en waar we slow flower tuinieren. Zonder machines. Samen met een groep onderzoekers/studenten van de Universiteit Antwerpen gaan we het effect van natuurcontact in kaart brengen en proberen we ook te weten te komen of de nieuwe aanpak van het groen voor de buurt ook welzijnsbevorderend kan werken. Ook onze samenwerkingen met scholen en het effect op leerkrachten en leerlingen gaan we in de tijd blijven monitoren. Mogelijke vragen die we ons stellen: Wat met het veiligheidsgevoel? Wat is het effect van onze focus op buiten zijn, ontmoeting, gedeelde zorg, gezondheid, beweging. Verzacht het dan ook, gaat het welzijn erop vooruit, is natuurtekortsyndroom een metafoor of echt? Worden mensen blijer, hoopvoller, minder angstig? Worden kinderen rustiger, tonen nieuwe talenten zich? Brengt het de buurt samen op een nieuwe manier en hebben we zo een vorm van samenlevingsopbouw die we sociaal groen kunnen noemen. Fleuropark wil het allemaal uittesten.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Bloemen maken blij. Bovendien maken we met de jongeren ruikertjes en delen ze uit in de dienstencentra. We oogsten zaad en verpakken ze om deze ook uit te delen. Deze bloemenzee wil bewijzen dat buurten niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk kunnen floreren. Ecologisch zullen deze zomerbloeiers extra nectar verschaffen aan de insecten die het iedere zomer moeilijker en moeilijker krijgen. Ook het wandelen rondom Europark zal fascinerender worden dankzij de nieuwe paadjes tussen de steeds variërende bloemen. Zoals hierboven vermeld, wil dit project ook de start zijn van Fleuropark als studieobject om de mogelijke meerwaardes en impact op het welzijn in kaart te brengen met een team onderzoekers.

Welke valkuilen zie je?

Droogte.

Wat is het stappenplan?

Gedurende de eerste 2 maanden na de stemming wordt het veld reeds deels gemulcht, vragen we de vergunning aan voor het bouwen van een kweekserre die de vroege winterzon vangt zodat we in februari al kunnen starten met zaaien en vermeerderen van de bloemen die we reeds aangeplant hadden. Woonhaven, de bewoners, de dienstencentra, UA en de scholen zijn onze partners waar we de gesprekken mee opstarten. We ontwerpen en mulchen in januari met leerlingen van het Lyceum, we leggen de paden aan en bestellen in februari alle zaaigoed en plantgoed, we zaaien ook verder voor in maart en planten de laatste voorjaarsbloeiers, in april verspenen we en zullen we de zomerbloeiers ophalen en planten. Na de paasvakantie gaan we volop alle verspeende plantjes met de schooltjes de grond in doen. We organiseren een workshop bloemen plukken en schikken. Intussen houden we verder contact met de UA om het onderzoek verder uit te bouwen. In de zomer en het najaar ligt de focus vooral op onderhoud, zaadoogst en samenwerking met UA verder opbouwen.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

10000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

Wateropvang, beregening, 2000€ Serre, omheining, materiaal interieur serre 8000€


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

22000

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

1200m2 bloemenweide beplanten= 12000€ Hout 500m = 2000€ Compost 2000 Bloemenzaad en trays 500€ Infopanelen 500€ Communicatie en workshops 1500€ Klein materiaal voor het bloemschikken etc 500€ Vijsmateriaal, Paaltjes 800€ Potgrond + Houtsnippers 2200€


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

48000

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

2,5/5 ontwerp, planning, aankopen, arbeid en groenonderhoud en 1,5/5 - communicatie scholen en UA, kinderen ontvangen en leerkrachten betrekken

Medewerkersbudget: VTE verhouding

80% ofwel 4/5de (gemiddeld 30,4u/week)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0646.683.162