Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Terug naar het overzicht

Alle niet gekozen projecten

Van Street Canyon naar Groene Diamant

Korte omschrijving

In dit project vegroent een vereniging, samen met de bewoners, de Lange en Korte Herentalsestraat in de Diamantwijk door zo veel mogelijk te ontharden en te beplanten. Geveltuinen, groenslingers en bloembakken zorgen voor een fijnere straat. Een 1/5de medewerker begeleidt alles.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

34500

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Klimplant vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

De Diamantwijk wordt heraangelegd. Men spreekt van een opwaardering met extra groen, maar daar werden de Lange en Korte Herentalsestraat niet bij inbegrepen. Het zijn zeer grijze straten met heel wat horeca, hotels en handelaars, maar dit valt helemaal niet op. Door de huidige circulatie komt er veel verkeer door deze straten, vaak aan hoge snelheid. Er is nood aan verkeersremmende maatregelen om het fiets-en wandelverkeer een veilige omgeving te geven.

Wat ga je doen?

Deze grijze straten transformeren naar groene:
Klimplant vzw en enkele bewoners mobiliseren beide straten. We brengen de mensen samen en denken samen na waar we de straat kunnen opfleuren. Wie wil krijgt een geveltuintje en enkele klimplanten, verticale groenslingers en grote bloembakken versterken het groen-effect. We stimuleren bewoners om gevelslingers aan te vragen. Langs verschillende blinde gevels komen XL geveltuinen met klimkabels zodat we groene gevels creëren en er komt een grafitti-tekening om alles nog wat meer op te fleuren. Extra beplanting in de bestaande bloembakken maken het geheel af. Zo worden de Herentalse Straten klimaatrobuuster, aangenamer en veiliger.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Meer groen in de straat zou de atmosfeer in deze straten sterk veranderen en extra zichtbaarheid geven aan de verschillende horeca en andere handelspanden die er zijn. Door de autoluwe zijstraten komt er veel verkeer door deze straat en vaak aan hoge snelheid. Door de vergroening kan het verkeer afgeremd en een veiligere situatie gecreëerd worden voor fietsers en wandelaars. Een vergroeningsproject in deze straten zal het toekomstige groen van de Diamantwijk verbinden met het stadspark. Zo werken we mee aan de ambitie van de stad om het economisch hart van de Diamantwijk op te waarderen. De straten worden klimaatrobuuster, groener en veiliger.

Welke valkuilen zie je?

Momenteel zijn er veel enthousiaste bewoners en handelaars, maar iedereen mobiliseren wordt nog een uitdaging. Door bv. culturele verschillen tussen de godsdiensten is het niet vanzelfsprekend om gezamelijke werk- en overlegmomenten te organiseren. We willen tegemoetkomen aan de noden van de bewoners en handelaars, en mogelijk liggen die ver uit elkaar (bv groenslingers belemmeren het zicht van de vele camera’s in de straat).

Wat is het stappenplan?

 • straatbewoners en handelaars samenbrengen
 • infomoment organiseren
 • mogelijkheden in kaart brengen/plan uitwerken
 • deur-aan-deur en bestelperiode organiseren
 • een kunstenaar zoeken voor een groene graffiti
 • plantdag organiseren met klassen uit de buurt (hoe betrekken we deze bij het ganse project?)
 • evaluatiemoment


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

12000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

 • enkele grote bloembakken: 1.000€
 • 40 à 50 geveltuintjes met afboording (50 kleine tot medium, als het grotere geveltuinen worden, ligt het aantal lager): 10.000€
 • klimsteunen en/of -kabels: 1.000€


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

8000

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

 • infomomenten: 300€
 • website/bestelsysteem: 800€
 • promo en communicatie: 500€
 • 1 floraal graffiti werk: 500€
 • logistiek (huur bestelwagen en gebruik opslagruimte): 300€
 • plantgoed: 3.000€
 • puinzakken: 500€
 • afsluiten met receptie dus eten en drinken: 1.500€
 • vrijwilligersvergoedingen: 600€


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

14500

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

1/5 dus 20%

Medewerkersbudget: VTE verhouding

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)

in praktijk zal het eerder 2/5 zijn in de beginperiode, op het einde vh jaar minder

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0470586824