Betere voetpaden: € 390.540

Heraanleg gebrekkig voetpad Oude Steenweg

Korte omschrijving

ter hoogte van huisnr 101 tot en met 105 is het voetpad zeer smal. Dit is gevaarlijk aangezien iedereen met kinderen, buggy’s, rolstoel of zelfs gewone voetgangers, ter hoogte van dit voetpad moeten oversteken of op straat wandelen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

60000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Buurtcomité Vergroening Oude Steenweg

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

De Oude Steenweg start aan het Sint-Jansplein, loopt verder en komt, na een kruising met de vliegenstraat, loodrecht aan op de Dambruggestraat. Hier situeert zich het ‘Hortensia Sillisplein’ waar onder andere het beroemde geboortehuis van Panamarenko staat. Zo’n 50 meter voor de kruising met de Dambruggestraat treedt er een enorme versmalling in het voetpad op.

Wat ga je doen?

Zo’n 50 meter voor de kruising met de Dambruggestraat treedt er een enorme versmalling in het voetpad op. Deze historisch geërfde situatie, willen we verbeteren door de versmalling te verhelpen via een aanpassing van het voetpad/straat ter hoogte van deze versmalling. Het voetpad gaan we hier verbreden tot 2,5 meter. Van deze voetpad aanpassing maken we gebruik om voor de aanpalende woningen een geveltuin conform stadsreglement aan te leggen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Een enorme vooruitgang in veiligheid door het beschermen en promoten van voetgangers door deze voorop te plaatsen ten opzichte van de auto. Zwakke weggebruikers moeten beschermd worden, nu worden ze een gevaarlijke tweerichtingstraat opgejaagd waar regelmatig overdreven snel gereden wordt. Dit is not done… Samen veilig met kinderen kunnen wandelen is een must.

Welke valkuilen zie je?

De impact van deze stoepverbreding op het straatbeeld.

Wat is het stappenplan?

Het district voert deze werken uit.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

60000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

Voetpad en geveltuin materiaal. Het district voert deze werken uit.


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

0

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

Het district voert deze werken uit.


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

0

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

Het district voert deze werken uit.

<span class="entries-new-sublabel"> Medewerkersbudget: VTE verhouding</span>

geen personeel