Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Terug naar het overzicht

Ontharden: € 245.083

Antwerpse tegeltaxi

Korte omschrijving

Ga je een geveltuintje aanleggen? Tegels uitbreken en vervangen door groen? De tegeltaxi haalt je uitgebroken tegels en bijhorend steenpuin gratis op. Herbruikbare tegels worden voor jou in een tegelbibliotheek bewaard. Een freelancer werkt 278 uur aan het project.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

40000

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Fundament 2060 vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Iedereen van het district Antwerpen kan gebruik maken van de tegeltaxi/tegelbib. De nog bruikbare tegels worden bijgehouden in een tegelbibliotheek in de kelder van Fundament 2060 in het district Antwerpen.

Wat ga je doen?

Bewoners van het district Antwerpen, scholen en verenigingen die ontharden in de (semi)publieke ruimte kunnen hun uitgebroken tegels en bijhorend steenpuin laten ophalen door de Antwerpse tegeltaxi. We nemen een foto van de gerealiseerde ontharding.  Als we twijfelen over de herkomst of type verharding of je het verkeerd aanbiedt, nemen we je afval niet mee. We halen het afval van een ontharding ter plekke op. De tegels die herbruikbaar zijn, worden naar tegelbibliotheek van Fundament gebracht, de niet-bruikbare materialen worden afgevoerd.

 • Wat kan? Klinkers, kasseien, betontegels, bakstenen, plavuizen, terrastegels: Maximaal 10m² tegels. Onderlaag (chappe, zand, of cement): Enkel steenpuin van de ontharding.
 • Wat kan niet? Steenpuin niet in functie van de ontharding, Ander sloopafval of puin bv. opgebroken asfalt en houten vlonders, Gft, boomstronken, bladeren en wortels, aarde en grind.

We mikken op 100 a 150 extra m² ontharding. Stel dat we met het district goed kunnen samenwerken, dat we bvb. met Lenteklaar en Herfstklaaar alle deelnemende straten kunnen ‘bedienen’, dan denken we dat dat zeker haalbaar moet zijn.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Bewoners van Antwerpen die ontharden, zitten vaak opgezadeld met een grote hoeveelheid tegels en steenpuin. Je bent cf. de politiecodex verantwoordelijk voor het bewaren van de tegels. De politiecodex zegt niet waar, door wie, … de tegels bewaard moeten worden. Heel veel mensen hebben geen ruimte om ze te stockeren. In de praktijk verdwijnen ze dan ook bij het steenpuin van het containerpark. Voor het afvoeren heb je heel wat mankracht, een auto en een remork nodig, een afspraak bij het containerpark. En moet je soms veel betalen bij het containerpark. Met de tegeltaxi en de tegelbibliotheek willen we de grootste drempel bij het ontharden wegnemen, de inwoners van het district ontzorgen. Bovendien worden de tegels meestal weggegooid. We willen onderzoeken of en hoe we de tegels kunnen recupereren. Ook bvb. voor het herstellen van voetpaden (heel vaak worden er tijdelijk verkeerde tegels gebruikt). Met dit project verlagen we de drempel om te ontharden en te vergroenen voor iedereen. Elke bewoner zal kunnen deelnemen aan het bouwen aan een groenere en koelere stad, en de doelstellingen van het klimaatplan ondersteunen.

Hoeveel vierkante meter gaan we hiermee in het district extra ontharden? We kunnen het aantal vierkante meters makkelijk registreren via het volume opgehaalde tegels. We durven het moeilijk inschatten: 100 a 150m²

Welke valkuilen zie je?

Dit initiatief heeft zoveel succes dat we de aanvragen en noden van de bewoners van Antwerpen niet kunnen voldoen met een maandelijks ophaalmoment. Dit initiatief heeft zoveel succes dat de bouwmaterialen bib te klein wordt om alle tegels te stockeren. Stad/district verwachten dat bewoners alle tegels bijhouden: dit willen we bespreken met stad en district. Dat we dit collectief kunnen organiseren.

Wat is het stappenplan?

 • Oprichting van een divers samengestelde stuurgroep met diverse partners, Tuinstratencoalitie, ontharders, ...
 • De noden onderzoeken, de tegeltaxi (dienstverlening) samen vorm geven.
 • Voorbereidingen Tegeltaxi: Ophaalteam opzetten (met vrijwilligers of een partner (maatwerk)bedrijf), tegelbibliotheek inrichten, voor de stockage van tegels, ophaalkalender vastleggen, webregistratie pagina bouwen,...
 • Initiatief lanceren en communiceren in district Antwerpen
 • Tegeltaxi in uitvoering (testfase)
 • Evaluatie en het verduurzamen van de tegeltaxi onderzoeken samen met stuurgroep.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

10500

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

Aankoop van materiaal voor inrichting/organisatie tegelbib zoals

 • aanpassen van ingang voor transpalet: 1.500€
 • rekken: 1.500€


Aankoop (of huur) van een cargofiets: 7.500€


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

15500

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

 • Materiaal voor workshops, promotie/communicatie: 5.500€
 • Afvalkost op containerpark: 10.000€


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

14000

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

Freelancer(s) gedurende 11 maanden (278 uren) voor coördinatie, voorbereidingen, uitvoering, communicatie, evaluatie, administratie,...

Medewerkersbudget: VTE verhouding

40% ofwel 2/5de (gemiddeld 15,2u/week)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0685.997.262