Fietsvriendelijke straten: € 212.744

Laat kinderen veilig fietsen in onze stad

Korte omschrijving

Dit project heeft als doel de kinderen alert te maken over de regels die gelden tijdens het fietsen op een fietspad/straat. Dit door extra sensibiliserende sessies te organiseren, workshops aan kinderen te geven, hen materiaal aan te bieden (zoals cursussen, fluohesjes, fietshelmen), fietsen aan te kopen voor de kinderen die er geen hebben, enz..

Wat is het totale budget voor jouw idee?

48000

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Koidesh Jhbj vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

We willen een sensibiliserend project opstarten voor kinderen om hen veilig  te laten fietsen op de openbare weg. We merken op dat veel kinderen uit de wijk de verkeersregels niet goed kennen. De kinderen fietsen te dicht achter de auto’s, fietsen op straat aan de verkeerde kant, staan/stappen op het fietspad en belemmeren de fietsers om door te fietsen. Dit veroorzaakt veel negativiteit in de straten van Antwerpen. Mensen worden agressief en beginnen zelfs te vloeken bij het niet naleven van de fietsregels. Dit wil zeggen dat er dringend actie ondernomen moet worden. We willen dit doen door het organiseren van theoretische en praktische extra-curriculaire activiteiten.

Dit houdt in dat we buiten de schooluren het volgende aan onze leerlingen zullen aanbieden:

  • extra workshops (d.m.v. filmpjes, presentaties, enz.) aan de leerlingen over het veilig fietsen (theorie) te geven (leeftijdsadequaat),
  • cursussen uit te delen met een schriftelijke evaluatie daaropvolgend
  • en als laatste praktijklessen organiseren voor de kinderen.

We gaan op stap met de fiets en we tonen aan de kinderen hoe dat het verkeer in het echt loopt en wat de gevaren zijn. Als laatste organiseren we een praktijkexamen, waarbij de instructeur een geplande route doorloopt met de kinderen en evalueert welke kinderen het goed doen en de regels navolgen.

Frequentie: we organiseren de theoriesessies en praktijksessies op zondagen en vrije dagen. Het is aan de instructeur te beslissen hoeveel lessen er nodig zijn per klas.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?


Als iedereen de fiets- en verkeersregels onder de knie heeft is het voor elke fietser een meerwaarde om veilig van en naar werk te komen. De fietsers zullen zich veiliger voelen en de ouders ook.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

25000