Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Terug naar het overzicht

Fietsvriendelijke straten

Laat kinderen veilig fietsen in onze stad

Korte omschrijving

Dit project maakt kinderen alert over de regels tijdens het fietsen op de weg door sensibiliserende sessies en workshops, door het aanbieden van materiaal (cursussen, fluohesjes, fietshelmen) en door fietsen aan te kopen voor de kinderen die er geen hebben. Enkele medewerkers staan in voor de begeleiding.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

50000

Wie dient het idee in?

een vzw

Naam van de feitelijke vereniging of vzw

Koidesh Jhbj vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Omgeving Lange Van Ruusbroeckstraat, 2018 Antwerpen

Wat ga je doen?

Dit is een sensibiliserend project voor kinderen van de 2de kleuterklas tot het 6de leerjaar om hen veilig te leren fietsen op de openbare weg. Veel kinderen uit de wijk kennen de verkeersregels niet goed. De kinderen fietsen te dicht achter de auto’s, fietsen op straat aan de verkeerde kant, staan/stappen op het fietspad en belemmeren de fietsers om door te fietsen. Dit veroorzaakt veel negativiteit in de straten van Antwerpen. Mensen worden agressief en beginnen zelfs te vloeken bij het niet naleven van de fietsregels. Dit wil zeggen dat er dringend actie ondernomen moet worden. Dit project doet dit door het organiseren van theoretische en praktische extra-curriculaire activiteiten.

Dit houdt in dat buiten de schooluren het volgende aan de kinderen wordt aangeboden:

 • extra workshops (d.m.v. filmpjes, presentaties, enz.) aan de leerlingen over het veilig fietsen (theorie) te geven (leeftijdsadequaat),
 • cursussen uit te delen met een schriftelijke evaluatie daaropvolgend
 • en als laatste praktijklessen organiseren voor de kinderen.

Er wordt op stap gegaan met de fiets en aan de kinderen wordt getoond hoe dat het verkeer in het echt loopt en wat de gevaren zijn. Als laatste is er een praktijkexamen, waarbij de instructeur een geplande route doorloopt met de kinderen en evalueert welke kinderen het goed doen en de regels navolgen.

Frequentie
De theoriesessies en praktijksessies vinden plaats op zondagen en vrije dagen.
De jongste groep (K2 tot L2) krijgt 4 theoretische workshops én een theoretische evaluatie van elk 2u, de oudere groep (L3 tot L6) krijgt 3 theoretische workshops én een theoretische evaluatie van elk 2u
Dit project start volgend schooljaar in maart 2024. Een theoretische workshop duurt 2 uur. Er zijn in totaal 10 workshops inclusief de evaluaties. Het gaat dus over 9 zondagnamiddagen en/of vrije dagen. De workshops worden in grote groep gegeven in een grote zaal zodat zoveel mogelijk kinderen van dit project kunnen genieten.
De 4 jongste klassen krijgen daarna 4 praktijklessen én een praktijkexamen op de veilige speelplaats, de oudere klassen krijgen 2 praktijklessen op de speelplaats en daarna 2 praktijkmomenten op de straat én een praktijkexamen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Als iedereen de fiets- en verkeersregels onder de knie heeft is het voor elke fietser een meerwaarde om veilig van en naar werk te komen. De fietsers zullen zich veiliger voelen en de ouders ook.

Welke valkuilen zie je?

We zijn op de hoogte dat elke project valkuilen en moeilijkheden met zich meebrengt. Specifiek voor dit project, denken we dat het  een uitdaging wordt om de gespaste instructeurs te vinden om ons doel te doen slagen. We hebben iemand nodig die gemotiveerd en creatief genoeg is. Vervolgens moet het weer ook mee zijn in ons project voor de praktijklessen. Als laatste zou een moeilijkheid ook kunnen zijn, dat we de kinderen zullen moeten aanmoedigen om buiten de schooluren de lessen te komen volgen, maar omdat we het hier hebben over een sportactiviteit zal ons dit wel lukken.

Wat is het stappenplan?

 • De theorielessen organiseren en data vastprikken
 • Flyers opstellen en uitdelen
 • Aan instructeur de taak geven om cursussen op te stellen en methodieken te gebruiken die leeftijdsadequaat zijn
 • Evaluaties opstellen
 • Praktijlessen organiseren en kijken naar aantallen per groep
 • Praktijkexamen opstellen
 • Evaluatie van het hele proces en inspringen waar nodig


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

27600

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

 • 36 kleuterfietsen à 225€/stuk = 8.100€
 • 67 kinderfietsen à 250€/stuk = 16.750€
 • 100 fietshelmen à 20€/stuk = 2.000€
 • 50 fietslampen à 10€/stuk = 500€
 • 50 fietsbellen à 5€/stuk = 250€


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

4400

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

 • 440 fluohesjes à 4,875/stuk = 2.145€
 • communicatie en promotie (flyers)
 • kleine catering, kleine aanmoedigingsgeschenkjes, stickers, dingen die motiverend werken voor de kinderen


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

18000

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

4 medewerkers, elk 300u, loon 15€/uur (4.500€/medewerker)

Medewerkersbudget: VTE verhouding

Andere:

4 medewerkers, elk 300u, loon 15€/uur (4.500€/medewerker)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0789.392.730