Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Terug naar het overzicht

Alle niet gekozen projecten

Extra fietsplaats rond boomspiegels Pothoekstraat

Korte omschrijving

In de Pothoekstraat tussen de Eggestraat en de Potgieterstraat is te weinig fietsenstalling. Daarom staan de fietsen er tegen de bomen. Met dit project komen er extra fietsparkeerplaatsen in de straat én worden de boomvakken vergroend.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

36000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

district en bewoner/organisatie krijgen elk een deel van het budget en voeren elk een deel uit.

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Pothoekstraat tussen Eggestraat en Potgieterstraat

Wat ga je doen?

Er is weinig fietsenstalling in dit deel van de Pothoekstraat. De fietsen staan daarom vaak tegen de bomen geplaatst. Het voorstel is om bijkomende ruimte te voorzien voor fietsbeugels. De bomen en de fietsen staan nu op 3-hoekige eilandjes tussen de parkeerstroken. Het idee is om deze eilandjes te vergroten zodat er voldoende plaats is voor een fietsbeugel links en rechts van de bomen, zonder dat deze fietsen in de boomvakken staan. Er zijn 3 bomen die in aanmerking komen, dus er zouden ca 6 fietsbeugels bijkomen. De boomvakken zelf zouden we kwalitatief vergroenen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De fietsen staan in dit deel van de Pothoekstraat vaak lukraak tegen de bomen en op het voetpad. Dit is heel slecht voor de bomen, zorgt voor een slordig straatbeeld en zorgt er voor dat de doorgang van voetgangers vaak belemmerd wordt. Door bijkomende fietsparkeerplaatsen te voorzien kunnen de fietsen veilig en ordelijk gestald worden. Daarnaast worden de bomen minder beschadigd door de fietsen. Afsluitend zorgen de groene boomvakken voor een aangenaam straatbeeld.

Welke valkuilen zie je?

Het risico blijft dat de fietsen tegen de bomen worden gezet. Dit kan voorkomen worden door voldoende fietsbeugels te voorzien en deze ver genoeg van de bomen in te planten. Door de boomvakken te verhogen of af te bakenen kunnen we voorkomen dat fietsen tegen de bomen worden geplaatst.

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan zal doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 

Wat is het stappenplan?

Een gelijkaardige aanvraag is door Wies M. ingediend voor uitvoering in 2022. Hetzelfde stappenplan kan opnieuw gehanteerd worden. Het vergroten van de "fietsparkeereilanden" en de plaatsing van de fietsbeugels dient te gebeuren door het district. In eerste instantie is er afstemming nodig met het district om dit onderdeel te kunnen realiseren (ook budgettair - zie budgetraming 17.000 €). Door de schuine boordsteen recht te maken ontstaat er meer plaats voor de fietsbeugels. Als dit gerealiseerd is, zal de indiener samen met buurtbewoners de boomvakken vergroenen en onderhouden.


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

33000

Geef wat meer uitleg over het budget voor duurzaam materiaal

De driehoekige "eilandjes" worden vergroot en er moeten ca 6 fietsbeugels geplaatst worden. De 22.000 € is een ruwe raming voor de verplaatsing van de boordstenen en de plaatsing van de ca 6 fietsbeugels. Er zijn 3 "fietsparkeereilanden".


Hoeveel is het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar (bv workshops, eten en drinken, promotie en communicatie,…)?

3000

Geef wat meer uitleg over het budget voor zaken die gebruikt worden binnen het jaar

Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc. In totaal 3.000€ Aankoop materiaal voor kwalitatieve vergroening 3 boomvakken: 2.400 € (800€ plantgoed per boomvak) communicatie (drukwerk), aankoop materiaal, huur mate


Hoeveel is het budget voor medewerkers (in dienstverband of freelance, vergoeding voor artiesten of vrijwilligers)

0

Geef wat meer uitleg over het budget voor medewerkers

geen medewerkeser

Medewerkersbudget: VTE verhouding

geen personeel

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0486687968