Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Terug naar het overzicht

Alle niet gekozen projecten

Fiets veilig en groen in de Doornelei!

Korte omschrijving

De Doornelei wordt een fietsvriendelijke en groene straat mét een verkeerslicht voor de fietsers en zonder gevaarlijke afslagstrook. Het vrijgekomen stuk wordt vergroend zodat iedereen veilig en aangenaam door de straat kan fietsen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

106372

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Afslagstrook en verkeerslicht hoek Doornelei en Generaal Lemanstraat, 2018 Antwerpen.

Wat ga je doen?

De afslagstrook naar de Generaal Lemanstraat sluiten we af zodat de straat een gewone 2 richtingsstraat wordt. We plaatsen een apart verkeerslicht  voor de fietsers zodat de verkeerssituatie duidelijker én minder gevaarlijk wordt voor fietsers. Het "vrijgekomen stuk" vergroenen we, samen met de reeds aangevraagde en goedgekeurde boom voor de Doornelei zodat dit een aangenamer stuk wordt om te fietsen. Hiervoor is reeds akkoord van alle betrokken partijen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De Doornelei wordt gebruikt door automobilisten als sluipweg. Dit terwijl er voldoende alternatieven zijn. Dit maakt dat deze straat voor de vele fietsers (onder meer voor de basis en kleuterschool in de omliggende straten) als onveilig wordt beschouwd. Auto's rijden hier sneller dan mag en ook de afrijstrook zorgt voor gevaarlijke situaties bij de het oversteken van de Generaal Lemanstraat als fietser. De vergroening zou er dan weer kunnen voor kunnen zorgen dat de aanblik van de straat meer een leefstraat dan een "doorrijstraat" wordt. Door de bouw van het nieuwe appartementencomplex op de hoek van de Doornelei zijn er tal van nieuwe bewoners en een leefbare straat nodigt ook meer uit om eens iets te organiseren in de straat wat tot op heden onmogelijk leek door de inrichting van deze straat.

Welke valkuilen zie je?

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan zal doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

106.372

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0491 966 708