Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Terug naar het overzicht

Alle niet gekozen projecten

Missing link Viaduct Dam

Korte omschrijving

Viaduct Dam heeft een oud versleten voetpad terwijl aanpalende straten Hardenvoort en Bredastraat mooi heraangelegd zijn. In de toekomst wordt dit stuk ook aangepakt, maar laat ons in de tussentijd al een proefopstelling maken met belijning en paaltjes. Zo kunnen buurtbewoners ervaren hoe het beter kan.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

25000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de specifieke locatie

Viaduct Dam (niet de brug)

Wat ga je doen?

In overleg met de dienst mobiliteit wordt een belijningsplan en afbakeningsplan opgesteld dat de zone meer befietsbaar maakt en een voorafname kan zijn op een mogelijke heraanleg.
Deze proefopstelling kan bijgestuurd worden waar nodig en een uitkomst bieden  voor de gebrekkig infrastructuur aan Viaduct Dam.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Mooiere omgeving, ontharding dus minder opwarming en een beter, veiliger voetpadgevoel.

Welke valkuilen zie je?

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan zal doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 

Wat is het stappenplan?

-overleg dienst mobiliteit, uittekenen plan, uitvoering, evt bijsturen waar nodig


Hoeveel is het budget voor duurzaam materiaal (wat langer meegaat dan een jaar, bv laptop, meubels, fiets…)

25000

Medewerkersbudget: VTE verhouding

geen personeel

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0486068610