home-page
Terug naar het overzicht

Groen in straten en op pleinen - € 198.638

Twee groene banken - een mini oases in de stad

Korte omschrijving

Een zitbank die omgeven is door planten. De bank doet dienst om pleinen te vergroenen, als obstakel voor foutparkeerders, geluidsbuffer tussen terrassen van horecazaken, als rustpunt voor passanten en als verfraaiing van de stadsomgeving!

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

37374

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Nog te bepalen

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

De bank kan op elke straat of plein staan waar bewoners of faciliteerders engagement tonen om ze te onderhouden. We zoeken een partij die toezicht & gebruik van het meubel onder hun hoede willen nemen

Wat ga je doen en waarom?

Ons doel is een zitbank te ontwikkelen die meer is dan alleen een plek om te rusten; het is een multifunctioneel element dat de interactie tussen mensen onderling en hun omgeving bevordert. Het meubel is voorzien van planten, waardoor het niet alleen een plek is om te zitten, maar ook een levendig en groen element in de stad wordt. We hebben een visie voor de stedelijke ruimte die een combinatie van functionaliteit en esthetiek omarmt. 

 

Hiermee willen we stedelijke gebieden transformeren tot levendige en gastvrije ruimtes. Door groen te integreren in het straatmeubilair, creëren we niet alleen een esthetisch aantrekkelijke omgeving, maar bevorderen we ook biodiversiteit en verbeteren we de luchtkwaliteit. De groene zitbank zal fungeren als kleine oase in het straatbeeld, waar mensen kunnen ontspannen en genieten.

 

De functionaliteit van de bank gaat verder dan alleen groen toevoegen aan de stad. We pakken hiermee ook verschillende stedelijke uitdagingen aan. Als obstakel voor foutparkeerders zal het meubel helpen bij het handhaven van de verkeersregels en het bevorderen van een veiligere en ordelijkere omgeving. Bovendien is het een geluidsbuffer tussen terrassen van horecazaken, waardoor een aangenamere omgeving ontstaat voor zowel bezoekers als omwonenden.

 

Voor passanten zullen deze banken een welkom rustpunt bieden in hun traject door de stad. Ze kunnen even pauzeren, genieten van de natuurlijke schoonheid om hen heen en interageren met andere bewoners of passanten voordat ze hun weg vervolgen. Daarnaast mag de bank ook gebruikt worden als zitplaats voor consumenten van terrassen, waardoor we bij horecazaken op engagement kunnen rekenen betreffende het onderhoud. Tegelijkertijd creëren we zo een aantrekkelijke buitenruimte voor de omgeving.

 

Een van de kenmerken van deze bank is de eenvoudige verplaatsbaarheid (bv. met transpallet of eigen systeem). Hierdoor kunnen we de configuratie van de openbare ruimte aanpassen aan verschillende behoeften, zoals evenementen, werkzaamheden, leveringen... Dit biedt flexibiliteit en maakt het mogelijk om snel en efficiënt aan te passen aan veranderende omstandigheden of de bank van locatie te veranderen.

 

Om dit idee tot leven te brengen, zullen we het technisch uitwerken en ontwikkelen tot een concreet prototype. Dit prototype zal worden geplaatst op een terras van een horeca-uitbater die zich wil inzetten voor dit initiatief. Op deze manier kunnen we niet alleen ons concept testen in een realistische omgeving, maar ook de betrokkenheid van de gemeenschap vergroten en het bewustzijn over groene stadsontwikkeling stimuleren.

 

Met de groene zitbank dragen we bij tot een transformatie van de stad tot een levendige, duurzame en gastvrije gemeenschap waar mensen graag wonen, werken en ontspannen. Door groen en rustpunten te integreren in het straatbeeld willen we de kwaliteit van het straatbeeld verbeteren en een positieve impact maken op het milieu en de gemeenschap.

 

Welke valkuilen zie je?

De beplanting van de banken heeft onderhoud nodig om goed te gedijen, wat in de zomer vanwege de droogte een inspanning kan vergen. 

Daarnaast moet het ontwerp bestand zijn tegen vandalisme en robuust genoeg zijn. Dit zal helpen om de levensduur van de banken te verlengen en extra kosten te vermijden. De bank moet voldoen aan alle veiligheids- en bouwnormen om ongelukken te voorkomen. 

Tenslotte is betrokkenheid en engagement van alle belanghebbenden (zoals horeca-uitbaters en buurtbewoners) belangrijk. Hen enthousiasmeren voor dit idee zal het succes op lange termijn waarborgen.

 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Fase 1:

Onderzoek en co-creatie traject met buurtbewoners en horeca uitbaters voor de functies, locatie, onderhoud en vormgeving van het stadsmeubel. 


Fase 2:

Het meubel wordt ontworpen en een prototype zal worden ontwikkeld in samenwerking met een ontwerpstudio. 


Fase 3:

Er wordt een productielijn opgestart in het maatwerkbedrijf en de finale prijszetting wordt bepaald. Zo kunnen er in de toekomst nog banken worden gemaakt voor de stad of voor eender wie een groene bank zou willen.


Fase 4:

De banken worden geleverd en geplaatst door het maatwerkbedrijf op de gekozen locaties.


Fase 5:

Aanplanten van de banken met een team van de buurtbewoners en/of vrijwilligers uit de stad Antwerpen. We maken een plan voor de opvolging en samenwerking voor het onderhoud met de buurtbewoners en vooral genieten we van extra rustpunten en meer groen. 

 


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

33712

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Ontwikkeling: € 18.150,00

Materiaalkost: € 6.050,00  + 7.781,00 (meubel en plantgoed)

Uitvoering: € 1.331,00

Plaatsing: € 400,00

Het budget zal gebruikt worden voor de financiering van de ontwikkeling van het stadsmeubel. Ook het produceren en de materialisatie van het meubel door een maatwerkbedrijf zal hiermee betaald worden, alsook de levering, plaatsing en plaatsing ervan. Tot slot bekostigen we ook de bodem en aanplanting van het plantgoed. 

 


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

2662

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Ontwerper + team voor het buurtonderzoek en het ontwerpen van de groene bank.

Maatwerkbedrijf voor de ontwikkeling, prototype en productie.

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

1000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

500€ voor exploitatie (openingsfeestje/inhuldiging) en 500€ voor de administratieve ondersteuning vanuit de vzw.