meer bomen: 172.284 euro

Knikgroen

Korte omschrijving

De 'knik' in de Tweelingenstraat zorgt regelmatig voor problemen doordat grotere voertuigen bv. vuilniswagens zich vastrijden tussen geparkeerde wagens. Een kleine hindernis moet parkeren op de hoek verhinderen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

15000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Er moet enkel voor gezorgd worden dat er net in de bocht niet kan geparkeerd worden, zonder daarom een ruime voetpadverbreding te voorzien die meerdere parkeerplaatsen doet verdwijnen in een wijk die nu al een hoge parkeerdruk heeft. 2 strategisch geplaatste paaltjes zouden het werk al kunnen doen, maar laten we het geheel toch maar iets mooier inkleden door een kleine uitsprong van het voetpad, waarop plaats is voor 1 boom of bloembak. Die uitsprong mag niet de breedte hebben van de parkeerstrook, want dan wordt het probleem voor bv. de vuilniswagens permanent! Dit project kan gecombineerd worden met een ontharding en vergroening van de parkeerstroken in de gehele straat (en gehele wijk, stad...)

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

De meerwaarde voor de bewoners ligt vooral in de vergroening van de wijk. En de plaatselijke bewoners zullen het doen wegvallen van regelmatige toeterconcerten door een geblokkeerd voertuig ook wel kunnen waarderen, net zoals de mensen van de vuilophaaldiensten, die nu niet regelmatig met hun voertuig de hele straat weer achteruit moeten uitrijden.

Welke valkuilen zie je?

Indien er enkel 2 paaltjes zouden geplaatst worden (het enige dat eigenlijk noodzakelijk is om het probleem op te lossen) zullen die waarschijnlijk snel omver gereden worden. Daarom beter ook een stukje uitspringend voetpad voorzien. Cruciaal is ook om het wegvallen van parkeerstrook-lengte zo veel mogelijk te beperken! Van de huidige gebogen 6 boordstenen moeten er 2 vervangen worden door een rechte boordsteen. Enkel het gedeelte overeenkomend met de 4 middelste stenen mag uitspringen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Uitvoer is voor een gekwalificeerde aannemer, in opdracht van de stadsdiensten, of door de stadsdiensten zelf.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

15000

Investeringsbudget: meer uitleg

Het budget zal voornamelijk door de uitvoeringskosten bepaald worden. Materiaal is beperkt tot wat boordstenen, stoeptegels, 2 paaltjes, een boomrooster en een boompje natuurlijk.


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

0

Schatting en begroting werkingskosten

geen werkingskosten, buiten het standaard onderhoud door de groendienst (cfr de andere bomen in de wijk)


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: meer uitleg

geen personeelsbudget nodig

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet