meer bomen: 172.284 euro

Het Jan Ligthartwonderwoudje

Korte omschrijving

We geven een stukje Kiels niemandsland aan de buurt en in het bijzonder aan kinderen. Het Jan Ligthartwonderwoudje wordt een speelbosje van 500m2 annex kippenren van 100m2. Er zal participatie zijn van in het begin tot en met het dagelijks beheer.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

19000

Wie voert het uit

een deel door het district, een deel door de indiener (bewoner(s), feitelijke vereniging, vzw, ...)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2020

Wat ga je doen?

Op de publieke ruimte tussen de woonblokken aan het Jan Ligthartplein en de Jan de Voslei richten we een plek in die rust, ontmoeting en speelkansen biedt. De plek ligt er momenteel verloren bij. Ooit heeft er een kleine speeltuin gestaan. Nu is het dor gras met enkele struiken en een paar bomen. We geven de plek nieuw leven. We denken momenteel aan een combinatie van een speelbosje met kippenren. Van idee - via ontwerp en inrichting - tot beheer gaan we uit van een betrokken buurt. Het Jan Ligthartwonderwoudje zal een plek zijn waar kinderen kind mogen zijn. Het is hun plek. Ze bouwen er hun kampen, hijsen er hun vlag. We baseren ons op de principes van het Wonderwoudje dat BOS+ heeft uitgewerkt.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Het Kiel stikt in verkeersoverlast, lijdt aan het gebrek aan speelruimte, mist participatiestructuren. Met het Jan Ligthartwonderwoudje brengen we publieke ruimte letterlijk tot leven.

Welke valkuilen zie je?

Engagement van Woonhaven (dienst participatie) en groendienst van stad/district voor het beheer is een opschortende voorwaarde om het project succesvol uit te werken.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

BOS+ heeft een plan van aanpak uitgewerkt voor het deel Wonderwoudje. Bevraging van partners: BOS+, Woonhaven, Hoop Kiel, Buurtgroep De Jantjes, comité Bump, Commons Lab, groendienst stad/district. Kunnen alle partners zich achter dit idee zetten? Dit willen we uitklaren voor het project ter stemming gaat. Een aantal partners zijn reeds gecontacteerd en willen met goesting van start gaan. Eenmaal goedgekeurd, gaan we over tot de details betreffende het engagement over inrichting, uitwerking en beheer.

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet