meer bomen: 172.284 euro

Lange Beeldige BakBoomstraat

Korte omschrijving

De Lange Beeldekensstraat wordt groener! Samen met de bewoners gaan we 50 bakken met bomen/groen voor de gevels plaatsen. Een gieter-moment wordt zo een ontmoetingsmomentje in de straat, maar het is ook goed voor het oog en voor het klimaat!

Wat is het totale budget voor jouw idee?

50560

Wie voert het uit

bewoner(s), feitelijke vereniging, vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

De Lange Beeldekensstraat is niet erg gul voorzien van bomen en groen. Ook in de plannen voor de heraanleg is hier ruimte voor verbetering. Wij willen de bewoners een laagdrempelige oplossing bieden. Om enerzijds de nieuw aangelegde voetpaden niet te beschadigen en anderzijds een duidelijk onderscheid te maken tussen stoep en wegdek bieden we de bewoners van de Lange Beeldekensstraat en aansluitende straten een boom in een bak als alternatief voor een geveltuintje. De straat is beperkt in mogelijkheden doordat het een smalle straat is. De bak is mobiel gemaakt, zodat men zonder zorgen voor schade aan ondergrondse bedrading of gevel toch een groene voorziening kan treffen. Het streven is om een divers aanbod aan de bewoner te bieden en dit jaar minstens 50 bomen/groen te voorzien. We richten ons op de Lange Beeldekensstraat, maar zijn ruimhartig naar incidentele zijstraatbewoners. Bij de vormgeving van de bakbomen denken we ook na om de bakken zo vorm te geven dat we er bij een volgende actie bijvoorbeeld gedichten of een beeld-expositie op kunnen plaatsen. De bereidheid hiertoe willen we tijdens de gesprekken met de bewoners graag verder onderzoeken.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

De bomen zullen niet alleen zorgen voor een visuele verbetering in de straat, maar ook voor de veiligheid van voetgangers en kinderen vormen ze een grote troef. Door de aanwezigheid van de bakken passen automobilisten allicht hun snelheid aan. Ook zijn de boombakken inzetbaar bij speelstraten of straatfeesten. Hiermee kunnen we een stukje straat afbakenen, waardoor je meteen een geborgen gevoel creëert, en een fijnere plek dan wanneer je gebruik maakt van hekken. De laagdrempeligheid en de kopieerbaarheid van dit project vinden we ook belangrijk. Straten waarvan men denkt dat er weinig mogelijkheden zijn tot vergroening kunnen met behulp van ons draaiboek gemakkelijk hetzelfde doen. Ook hopen we dat de bakbomen bijdragen aan een vermindering van het streetcanyon-effect. Naast het plezier van een groenere straat draagt de activiteit van het samen zorgen voor de beplanting ook voor de ontmoeting in de straat en inspireert tot meer sociale cohesie.

Welke valkuilen zie je?

Wanneer de heraanleg van de straat een flinke vertraging zou oplopen, is de timing van ons project niet ideaal. Maar doordat we alles mobiel en dus verplaatsbaar maken, kan dit geen probleem vormen. Doordat de bakken op de openbare ruimte staan, zijn we beperkt in de afmetingen. We passen onze plantkeuze hier waardoor het nooit enorme bomen zullen worden. Daarnaast zien we het belang van onderhoud. De kleinere bakken zijn daarom al voorzien van regenwaterregulatiesystemen. Ook sensibiliseren we de eigenaar over hoe de plant goed te verzorgen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

jan-feb: Enquête ter inventarisatie van de wensen van de bewoners (max 30 personen) Voorstellen voor 3 tot 5 groen-concepten voorbereiden voor de bewoners maart: Oproep tot inschrijving voor een bakboom via social media Oproep tot inschrijving voor een bakboom via deur tot deur Bevestiging en bestelling bakbomen maart-april: Verwerken gegevens, bouwen van de aangevraagde aantal bakken, Bestellen plantgoed, substraat e.d. mei/juni Evenement: Bakboom uitdeeldag (evt te combineren met tuinstraat evenement) Nalevering slecht-ter-been deelnemers Fotoshoot: Wat doet het bakboom-project met de straat/wijk: een beeldrapportage juni/september: Enquête bewoners: wat liep goed? Wat kunnen we nog leren? Verbeterpunten? juni/september Evaluatie: het projectteam levert een evaluatierapport met leerpunten en ideeën voor een vervolg. De bewoners krijgen via mail een beelddagboek met een korte evaluatie toegestuurd. We maken een 5-tal prints van de beeldrapportage, de verhalen van mensen en onze ervaringen en gesprekken. Deze bieden we aan de adviescommissie, het Permeke en het districtsbestuur aan. We houden ook voor Klimplant en de bewoners een exemplaar.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

28600

Investeringsbudget: meer uitleg

bloembak op wieltjes met slot om aan het huis te verbinden 12500 (duurzaam en voorzien van wieltjes, regenregulering, rem, slot, beeldoptie) Potgrond en boom met bodembedekking 12500 Printen 5 boekjes 1000 10% onvoorziene kosten 2600


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

6960

Schatting en begroting werkingskosten

Communicatie: 3000 Uitgave Bakboom evenement 2500 Transport (vervoer materiaal, vervoer bakken, huur bakfietsen,…) 500 10% onvoorziene kosten 600 6% overhead 360


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

15000

Personeelsbudget: meer uitleg

Ontwikkelen groenconcepten Coördineren makercollectief, vrijwilligers, bakboomevenement Communicatie: ontwerp + socialmedia campagne + flyeren Deur tot deur actie werving deelnemers Bewonersgesprekken verwerken data Ontwerp + verdelen BakBoomBoek

Personeelsbudget: VTE verhouding

40% ofwel 2/5de (gemiddeld 15,2u/week)