meer bomen: 172.284 euro

Schoonbekeboom

Korte omschrijving

Bijplaatsen straatbomen in de Van Schoonbekestraat, tussen Lange Lozanastraat - Haantjeslei. Vergroening en benadrukking van het residentiële karakter van deze wijk en straat .

Wat is het totale budget voor jouw idee?

20000,00euro

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Een of twee boomspiegels met boom creëren op de parkeerstrook. De boomspiegels kunnen aangeplant en verzorgd worden door de bewoners.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Door de vergroening van het straatbeeld zullen de bewoners en alle passanten de straat ervaren als aangenamer. Deze impuls zal mogelijk ook de bewoners inspireren om nog bijkomende geveltuinen aan te planten en groenslingers te faciliteren. Dit bijkomende groen zal een positief effect hebben op de leefbaarheid van de straat, het hitte eiland effect, het rijgedrag in de straat en de biodiversiteit. Tevens zal een groenere straat uitnodigen om even te keuvelen met de buren.

Welke valkuilen zie je?

De parkeerdruk in de wijk is groot, het verlies van parkeerplek voor de boom(en) kan door sommigen mogelijk als negatief worden ervaren. Doch denk ik dat het verlies van 1 a 1.5 parkeerplaatsen niet opweegt tegen de meerwaarde van de bomen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Daar de werken zullen worden uitgevoerd op openbare weg dient de uitvoering door het district/stad te gebeuren. Bij goedkeuring zal er wel samen met de buurt moeten worden gezocht naar de beste locatie voor de bomen.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

Investeringsbudget: meer uitleg


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

Schatting en begroting werkingskosten


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

Personeelsbudget: meer uitleg

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet