Terug naar overzicht

fietsvriendelijke straten: 127.666 euro

Voldoende budget - geen stemming

Binnen dit thema passen acties die het fietsen in de stad stimuleren, of ingrepen die fietsen aangenamer maken bv. publieke fietspompen, fietsenstallingen of asfalteren van een straat. Fietspaden of –straten aanleggen mag district Antwerpen niet.

Kies minstens drie ideeën !