tuinstraten en experimenteel groen: 104.312 euro

Vergroenen van de Cyriel Buyssestraat

Korte omschrijving

We zorgen voor meer groen in de straat door het plaatsen van grote bloembakken. Het onderhoud van dit buurtgroen kan door het buurtcomité georganiseerd worden. Door een slimme plaatsing vertragen deze ook het doorgaand verkeer.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

Wie voert het uit

district Antwerpen, een deel door het district, een deel door de indiener (bewoner(s), feitelijke vereniging, vzw, ...)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2020

Wat ga je doen?

We plaatsen degelijke groenbakken op straat en onderhouden deze met de buurt.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

We creëren verdere samenhorigheid, aangenaam groen en zorgen tegelijk voor vertraagd verkeer.

Welke valkuilen zie je?

Het collectief onderhoud vraagt het blijvend motiveren van mensen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Vanuit het buurtcomité kan een oproep gebeuren. We engageren meters/peters per bak. De burgerbegroting ondersteunt financieel de bakken en plantgoed. De stad/district plaatst de bakken.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

Investeringsbudget: meer uitleg


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

Schatting en begroting werkingskosten


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

Personeelsbudget: meer uitleg

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet