ontharden: 132.038 euro

Groen parkeren

Korte omschrijving

Ontharden van de parkeerstroken in de Tweelingenstraat (en eigenlijk heel Zurenborg/Antwerpen!). Asfalt vervangen door grasbetontegels.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

50.000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

In principe: de HELE stad ontharden! ALLE parkeerstroken, zeker in secundaire straten met voornamelijk woonfunctie, en dus zonder (zwaar) doorgaand verkeer, weghalen en vervangen door waterdoorlatende grasbetontegels. Water kan steeds in de bodem dringen (overvloed wordt alsnog via goten en rioleringen afgevoerd). Het bijkomende groen helpt de vergroening van de stad, zorgt voor psychologische remming van het verkeer,... Hier en daar kan eventueel een dwarsverbinding tussen de parkeerstroken aan beide zijden van de straat voorzien worden als bijkomend groenoppervlak en met afremmend effect op het verkeer. Hier is een goede fundering zeker belangrijk om verzakking door het verkeer tegen te gaan. Dit project kan kaderen in 'ontharding' maar ook in 'tuinstraten en experimenteel groen', 'klimaat- en milieuprojecten'

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Blijvende vergroening van de stad, de wijk, betere waterhuishouding. Het groen-aspect zorgt voor een verademing bij de bewoners.

Welke valkuilen zie je?

Project overstijgt mogelijk het burgerbegroting-initiatief gezien de (theoretische) grootschaligheid (hele wijk... hele stad). Mogelijk enige echte valkuil: reiniging goten met straatborstelmachines wordt mogelijk iets moeilijker.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Uitvoering is eerder voor professionele aannemer wegenwerken, gezien het het wegdek betreft dat moet aangepast worden.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

50.000

Investeringsbudget: meer uitleg

De aanleg... verwijderen asfaltlaag, nivelleren bodem, leggen grasbetondals, grond aanvullen en inzaaien. Zeer ruwe schatting! Tweelingenstraat heeft ong. 450m parkeerstrook x 1.6m = 720m2 grasdal @ 16eur/m2 = 11.500eur materiaalkost.


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

0

Schatting en begroting werkingskosten

Geen werkingskosten... tenzij misschien het onderhoud van de strook door de bewoners zelf (gras afrijden?)


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: meer uitleg

geen werking...

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet