ontharden: 132.038 euro

Groene ontmoetingsrijke hoek Cobdenstr. - Zénobe Grammestr.

Korte omschrijving

De 2 parkeerplaatsen op het verkeersplateau ter hoogte van de hoek van de Cobdenstr. en de Zénobe Grammestr. worden omgevormd tot groene ontharde (verblijf)plek. De verblijfsfunctie kan in eerste instantie worden getest via tijdelijke opstellingen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

5000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

De twee parkeerplaatsen op het verkeersplateau ter hoogte van de hoek van de Cobdenstraat en de Zénobe Grammestraat worden omgevormd tot groene ontharde (verblijf)plek. Daarnaast kan ook heel deze hoek verder worden aangepakt, met onder andere grotere boomspiegels. Sommige van deze boomspiegels worden reeds ingericht en onderhouden door buurtbewoners. De verblijfsfunctie kan in eerste instantie worden getest via tijdelijke opstellingen. Op termijn wordt dit een ontmoetingshoek voor deze twee straten.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

De vergroening en ontharding zet versterkt het groene karakter van deze straat. Daarnaast zorgt het wegnemen van twee parkeerplaatsen voor extra ruimte voor omwonende. Deze gehele hoek kan functioneren tot ontmoetingszone voor de twee straten. Ook de aangrenzende toonzaal zal hier zijn vruchten van plukken. Deze verblijfsfunctie kan ik eerste instantie worden getest via tijdelijke opstellingen. Daarbij zorgt het wegnemen van parkeerplaatsen op een verkeersplateau voor een veiligere situatie.

Welke valkuilen zie je?

De hoge parkeerdruk kan voor weerstand zorgen.

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet