ontmoeting in de buurt: 114.419 euro

een buurtontmoeting voor iedereen

Korte omschrijving

Wekelijks een laagdrempelige ontmoeting aanbieden voor bewoners en buren van Heder (mensen met een niet aangeboren hersenbeperking). Dit betekent een noodzakelijke aanvulling op het "high level" aanbod (The Jane, August, PAKT...) in de omgeving.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

4800

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Minimaal op één vast tijdstip per week laagdrempelige ontmoeting aanbieden: een buurtbabbel, buurtmaaltijd, samen een gezelschapsspel spelen, een spreker uitnodigen over een maatschappelijk relevant thema (bijvoorbeeld: haal meer uit je smartphone, gevaar van pishing, gezonde voeding, enz...). Met deze ontmoetingsmomenten willen we de sociale cohesie in de buurt versterken en een bijdrage leveren aan de integratie van bewoners met een niet aangeboren hersenbeschadiging die onze buren zijn. Het biedt ook een rustpunt en ruimte voor ontmoeting voor de vele bezoekers uit de nabije rust- en verzorgingstehuizen. Bewoners nemen hier zelf initiatief en organiseren zelf het aanbod: samen koken, samen zorgen voor beheer en bediening, enz... Participatie van de deelnemers staat centraal en alles wordt gerund door vrijwilligers.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Een plaats bieden voor ontmoeting voor bewoners van 't groen kwartier en de wijk Haringrode, ook als noodzakelijke aanvulling op de aanwezige "high level" horeca (The Jane, August, PAKT,...) die niet voor iedereen uit de buurt financieel toegankelijk is en/of waar niet iedereen zich thuis voelt.

Welke valkuilen zie je?

Kritiek van bestaande horeca omdat tarieven veel lager liggen voor een consumptie of buurtmaaltijd. Dit vraagt zorg in onze communicatie. Tweede valkuil dat één groep zich de ruimte toe eigent waardoor andere groepen er zich niet thuis voelen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Stap 1: planning maken voor laagdrempelige ontmoeting met een stuurgroep van bewoners en vrijwilligers. Vast tijdstip afspreken voor open salon en programma vaststellen Stap 2: samenkomst met vrijwilligers die salon open houden, afspraken maken over aanpak Stap 3: communicatie met naburige horeca over initiatief en doel Stap 4: communicatie met de buurt over open salons, tijdstip en doel Stap 5: eerste salon gaat van start in september 2021 (als corona dit toelaat))


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

0

Investeringsbudget: meer uitleg

Het buurtsalon dat deze zomer start heeft een maandelijkse kost (huur enz.) van 600 euro. We vragen het eerste werkjaar een tussenkomst in de huur zodat het voor ons haalbaar wordt om een laagdrempelig aanbod te kunnen aanbieden.


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

4800

Schatting en begroting werkingskosten

Het buurtsalon dat deze zomer start heeft een maandelijkse kost (huur enz.) van 600 euro. We vragen het eerste werkjaar een tussenkomst in de huur zodat het voor ons haalbaar wordt om een laagdrempelig aanbod te kunnen aanbieden.
Bijdrage huurkosten: 3600 euro, aankoop gezelschapsspelen/ educatief materiaal: 200 euro + kostprijs voor sprekers: 1 000 euro


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: meer uitleg

werken met vrijwilligers

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet