ontmoeting in de buurt: 114.419 euro

COOK TO CONNECT

Korte omschrijving

Road ² Care bevindt zich in het centrum van alle culturen & gastronomische lekkernijen, te 2060 Handelstraat. Ons connectievoorstel: verbinden dmv samen komen, koken & elkaar ontmoeten, laagdrempelig & diverse gerechten van alle nationaliteiten leren

Wat is het totale budget voor jouw idee?

57000

Wie voert het uit

bewoner(s), vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2020, 2060

Wat ga je doen?

Onze focus ligt op het verbinden van kwetsbare doelgroepen met de gewone burger, buurman/buurvrouw, kortom ontmoeting in de buurt. Door gezamenlijk wekelijks interculturele gerechten klaar te maken, aan te leren, en bestaande sociale drempels hierdoor tot een minimum te herleiden, komt er ruimte vrij voor ontmoeting & verbinding. Dit mede door elkaars gerechten te leren bereiden en daardoor culturele grenzen te verleggen en om te zetten in liefde voor koken & cultuur in de wijk. We bevinden ons het in centrum van alle culturen, en sociale lagen van de maatschappij .. door dit buurtinitiatief op te zetten, vinden de mensen hun weg naar elkaar op een culinaire manier terug .. ongeacht hun sociale & financiële thuissituatie. Dit zorgt ervoor dat de mensen even weg zijn van alle zorgen, hun eigen netwerken kunnen verbreden, de kwetsbare halen uit hun isolement. Door financieel beperkt te zijn, geven we ze de mogelijkheid om wekelijks lekkere uitgebreide gerechten te kunnen klaarmaken, en in connect brengen met sociaal krachtige mensen & leven. Door banden hier te kunnen versterken, beogen we dat de kwetsbaren in moeilijkere situaties elkaar kunnen vinden en steunen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

De meerwaarde zit hierin dat de buurman, de buurvrouw e.a. kunnen ondersteunen, leren kennen op een sociaal laag drempelige manier, er zijn voor elkaar. De weg naar de profesionele hulpverlener is net dat stapje of brugje te ver, en in dit initiatief vormen we de schakel naar ontmoeting, kortom we hopen keuken en cultuur met elkaar verbinden in de 2060 wijk. Zoals altijd bewezen, werkt het koken om te verbinden, zelfs over alle culturen heen Na het koken, zullen de deelnemers samen genieten van hun gerechten

Welke valkuilen zie je?

Er moeten erop waken dat er een kapitein dit schip stuurt, zodat het niet te chaotisch wordt. we dachten aan 1fte die de coördinatie en de aansturing biedt (zeker in het geval van verschillende nationaleiten, talen ed) Een mogelijke valkuil is dat dit kan herleiden tot een mannen kookgroepje of vrouwen kookgroepje, ook dit is cultureel gebonden waar we rekening mee zullen houden en trachten te doorbreken om dit gemengd te houden.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

we hebben een bestaande vrijwilligersgroep die de trekkers zullen vormen en gaan flyeren in de buurt van de handelstraat. we zullen ook flyers meegeven in de scholen van de buurt zodat de ouders ook weten hoe zich aan te sluiten bij dit initiatief. eenmaal ons team gevormd, 1 FT aangenomen, vrijwilligers die zich engageren om dit mee te coordineren, zullen we maandelijks gezamenlijk een menu opstellen voor deelname kunnen we 1 symbolische euro vragen, dit om noshowup te vermijden We gaan ons project voorleggen in de wijkteams, bij caw, ocmw om de kwetsbaren te bereiken De deelnemers hebben ook eigen inbreng om zelf hun menu aan te brengen.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

10000

Investeringsbudget: meer uitleg

we hebben een bestaand pand te handelstraat, het budget dient voor de kookmogelijkheden te kunnen bevorderen (aankoop steamer/oven, kookeiland voor de opleidingen & potten/pannen) printer & administratieve opvolging


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

10000

Schatting en begroting werkingskosten

onder werkingskosten vallen de ingredienten van de menus, alle nodige materiaal voor folders en communicatie, locatie (ongeveer 1000 per maand)


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

40000

Personeelsbudget: meer uitleg

we zullen 1 coordinator fulltime in dienst stellen voor de uitrol, opvolging, coordinatie en begeleiding hiervan.

Personeelsbudget: VTE verhouding

100% ofwel voltijds (gemiddeld 38u/week)