Terug naar overzicht

klimaat- en milieuprojecten: 109.414 euro

Binnen dit thema kunnen mensen samen acties ondernemen die het leefmilieu in de wijk verbeteren, of die bijdragen aan bewustzijn rond de klimaatverstoring of het milieu.

Kies minstens drie ideeën !