klimaat- en milieuprojecten: 109.414 euro

Straten witte(n) tegen hitte!

Korte omschrijving

Het straatoppervlak witter maken om de warmtestraling van het zonlicht te reflecteren in plaats van vast te houden door donkere asfalt in straten waar weinig mogelijkheden zijn om extra groen aan te planten. Bijkomend zouden de straatlantaarns in de stad ’s nachts minder fel moeten branden omdat het asfalt het straatlicht reflecteert, zo besparen we ook nog energie. Op donkere plekken in de stad kan lichtkleurig asfalt ook zorgen voor een groter veiligheidsgevoel bij mensen die ’s nachts over de straat moeten lopen. In Los Angeles wit men al straten sinds 2018.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

20000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2060

Wat ga je doen?

Ik zou, omdat dit het eerste project is waarbij straten ‘gewit’ worden in Antwerpen, het idee willen beperken tot een proefproject in één centrale, in de zomer, zeer warme straat waar nu geen of weinig mogelijkheid is om extra groen aan te planten. Bijvoorbeeld in de Carnotstraat. Ik zou het werk laten uitvoeren door medewerkers van de stadsdienst die instaat voor het onderhoud en aanleg van straten en pleinen. En zelf helpen bij het opvolgen van het project en onderzoek doen naar de geschikte verf of alternatieven met witte steenslag. 

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Door het UHI worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd. Bouwkundige maatregelen en meer groen in de stad verminderen het UHI. De impact zou blijvend zijn, al zal de asfalt onderhouden moeten worden om de zoveel jaar. Als men opteert voor verf is de tijd tussen onderhoud korter. Opteert men voor asfalt met witte steenslag dan is de aanleg duurder maar de tijd tussen de onderhouden langer.

Welke valkuilen zie je?

Onbereidwilligheid van inwoners of handelaars van de betreffende straat. De juiste leverancier voor verf of asfalt met witte steenslag niet vinden. Te duur. De Carnotstraat is een gewestweg, dus er zou vanuit Vlaanderen toestemming moeten worden gegeven voor deze ingreep. 

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Afspraken maken met de bevoegde stadsdienst en leverancier. Bewoners inlichten, datum van werken kiezen, werken uitvoeren. Evaluatie en opvolging. Bij positieve evaluatie, volgend jaar trachten meerdere straten te behandelen.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

15000

Investeringsbudget: meer uitleg

Grootste deel budget = de verf zijn. Het resterende budget = het schilderen zelf en de machines die men daar voor nodig heeft. Laptop en buitenthermometers voor de evaluatie. (PC te leen bij de stad?)


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

500

Schatting en begroting werkingskosten

Ik denk vooral aan middelen voor de evaluatie. Toegang tot een computerprogramma voor statistische analyse. Misschien ook budget voor een concluderende vergadering + presentatie van de data.


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

4500

Personeelsbudget: meer uitleg

Een medewerker die bij de bewoners en winkeleigenaars langs kan gaan. Met betrekking tot de evaluatie is er iemand nodig die de data verwerkt.

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet