aantrekkelijkere pleinen: 110.161 euro

Eetbaar Zusters-der-Armenplein

Korte omschrijving

We willen het Zusters-der-armenplein verder opvullen meet eetbare struiken, kruiden, noten, ... Een soort voedselbos

Wie voert het uit

district Antwerpen, bewoner(s), een deel door het district, een deel door de indiener (bewoner(s), feitelijke vereniging, vzw, ...), feitelijke vereniging, nog niet duidelijk/weet ik niet/onbekend

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Met district en stad beheer verder onder de loupe nemen, samen beheerplan maken, testen, en een feest voor iedereen

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Deze binnenkant van een bouwblok is uniek in het district Antwerpen en kan als model dienen voor honderden bouwblokken in het district.

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet