aantrekkelijkere pleinen: 110.161 euro

OASE

Korte omschrijving

De buitenruimte 'den Droog' willen we opwaarderen van een afvalstortplaats naar een rustige groene oase. Onder de 3 koepels komen 3 lieus: study, plancher en relax. Tussen en naast de overdekte plaatsen komen staptuinen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

30000

Wie voert het uit

bewoner(s), vzw, andere

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Graag transformeren we de triestige semi-publieke buitenruimte 'dendroog' in een OASE door de ruimte te herbestemmen en een functie te geven van rust voor ouderen en studenten. De lange koker wordt onderverdeeld in ruimtes die beschutting en geborgenheid bieden. Het uitgestrekte doorzicht blijft behouden. De functionele aanpassingen worden bijgestaan door visuele opwaarderingen. Een plantenrij van 100 meter zal de lelijke muur aan het oog onttrekken. Sommige delen muur worden voorzien van verf in aangename kleur, een ander gedeelte krijgt een muurschildering van Earnest. De verschillende units worden omringd door uitgebroken groen. De bestaande tegels worden deels uitgebroken en voorzien van onderhoudsvriendelijke planten.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Het project is in de eerste plaats bedoeld voor de bewoners van de Geelhandplaats. Vooral de ouderen hebben nood aan een rustige ontmoetingsplek. Ook jongeren zouden hier eventueel een plek kunnen krijgen mits goede afspraken. De bewoners van de helft van het sociale woningcomplex die uitkijken op 'dendroog' zullen in plaats van op een triestige muur, buitenkoer en afvalhoop kunnen kijken op natuur, een muurschildering, rustige en gezellige hoekjes. Voor de buurt kan deze buitenruimte sporadisch gebruikt worden voor kleine evenementen. De drie overdekte zones kunnen veranderen van study naar bar, plancher naar podium en relax naar zit of vertelhoek zonder iets te moeten ondernemen.

Welke valkuilen zie je?

We zouden graag de jongeren uit de buurt betrekken in het waarmaken van dit verhaal. Ze zijn hiertoe bereid maar willen niet 'gebruikt' worden. Een deel voor hen voorzien mits goede afspraken zou voor hen welkom zijn. In deze dichtbevolkte wijk is er niet echt een plek waar zij mogen zijn. De ouderen staan hier voorlopig nog niet voor te springen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

In een eerste fase zouden we de relax willen realiseren samen met Hou'thart. Aan deze eerste unit zouden we ook al een eerste groene zone willen realiseren alsook het nodige schilderwerk. Als dit gerealiseerd is, zouden de ouderen al hun plek kunnen gebruiken. De bewoners zien het project als het ware groeien in gehele delen. De ouderen mogen dan als 'dorpshoofden' het eerst betrekken en geleidelijk aan naarmate het project vordert, worden er ook anderen toegelaten. Tijdens deze eerste fase kunnen we misschien mensen die zich opgaven om met de planten te helpen of het schilderwerk, overhalen eens te helpen met het houtwerk. Hou'thart staat hier meer dan voor open en wij zullen de deelnemers ook aanmoedigen, alsook zelf deelnemen. Tijdens de tweede fase schuiven we dan geleidelijk op door de Oase en komen we dan aan bij de plancher. We hopen tegen dan toch al enkele bewoners te hebben kunnen overtuigen om mee te helpen. Ook hier worden dan twee groenzones aangelegd. Tijdens deze fase kan Earnest met hulp zowel de schilderwerken realiseren als het kunstwerk. Tenslotte de study met bijhorende groenzones en laatste deel schilderwerk. Daar het project gestaag groeit, hopen we telkens meer bewoners te motiveren of op zijn minst te interesseren zodat het gerealiseerde eindproject aanvoelt alsof het van hen is.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

6000

Investeringsbudget: meer uitleg

Zonnepanelen, verlichting, wateropvangsysteem, tafel, banken, stoelen, grondvoorbereiding


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

24000

Schatting en begroting werkingskosten

Schrijnwerk 16 000 Planten bamboe 2500 Schilderwerk 1500 Kunstwerk Earnest 2000 Communicatie 900 Vrijwilligersvergoeding 1100

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet