home-page
Terug naar het overzicht

Mensen samenbrengen - € 175.860

Stuivenberg Sessions 

Korte omschrijving

Maandelijks organiseert Rataplan in co-creatie met bewoners en diverse artiesten een muzikaal belevingsprogramma in Stuivenberg, met focus op eigentijdse niet-Westerse muziek: een talk, concert en een interactieve jam met een breed publiek.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

57002

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Rataplan

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

We blazen muzikale klanken in leegstaande ruimtes en tuin rond  Gasthuis Stuivenberg in co-creatie met de buurt en muzikanten: een muzikaal belevingsprogramma met een talk, concert en interactieve jam

Wat ga je doen en waarom?

Wat?

Stuivenberg is een plek voor iedereen. In 2060 én bij uitbreiding de stad wonen verschillende gemeenschappen en hoor je vele muzikale klanken die mensen verbinden.   
In 2025 blazen we eigentijdse klanken in de Stuivenberg door een maandelijks laagdrempelig muzikaal programma te maken in co-creatie met de buurt. Focus bij dit muzikaal belevingsprogramma ligt op eigentijdse niet-westerse muziek, gebracht door artiesten en gemeenschappen uit deze wijk, en interactief in dialoog treden met een breed publiek.   
Elke keer bepaalt een andere artiest de toon van het programma. We openen het programma met een gemodereerde talk over het muzikale (gedeelde) verhaal in relatie tot deze stad. Vervolgens is er een concert en interactieve jam voor een breed publiek.  
Via een open call maken we een muzikaal programma in co-creatie met stadsbewoners en artiesten. Deze selectie gebeurt door een representatieve jury van artiesten en stadsbewoners, die we samenstellen via partners (buurthuizen, collectieven, organisaties, verenigingen) en artistieke (informele) netwerken. In co-creatie bepalen we programmacriteria en publieksomkadering om 12 muzikale events uit te werken met telkens een andere eigentijdse muzikale niet-Westerse toon. Deze jury is de ‘stuurgroep’ die ook mee de publieksomkadering uitwerkt en ondersteunt: wat zijn drempels, hoe pakken we dit aan, hoe werken we op maat van publiek? Deze stuurgroep fungeert als klankbord doorheen het project en is actief betrokken.   
 
Praktisch:   
Rataplan is trekker en voorziet professionele omkadering voor publiek en artiesten in één van de ruimtes van Stuivenberg. Bewoners en artiesten ondersteunen en maken in co-creatie het programma, ondersteunen en voeren mee gerichte communicatie.   
We zetten in op een intensieve publiekswerking en –toeleiding door netwerken van artiesten, verschillende verenigingen, organisaties en gemeenschappen aan te spreken. Er wordt ingezet op digitale media alsook op affiches en flyers die we gericht verspreiden. En we spreken op maat verschillende communities aan via artiesten en partners. Tijdens de muzikale avonden is er ook een fotograaf die alles vastlegt zodat we ook nadien deze avonden kunnen delen op sociale media, als promo en ook als portfolio voor artiesten.   
  
Waarom? 
Het opzet is om een brug te slaan tussen muziekliefhebbers, nieuw publiek en verschillende (artistieke) communities en buurtbewoners. Zo blazen we nieuwe klanken in Stuivenberg. Muziek is een universele taal en verbindt verschillende mensen.  
De belevingsavond zet in op een talk, concert en interactieve jam waarbij publiek kan genieten, deelnemen, elkaar ontmoeten en luisteren.

Welke valkuilen zie je?

- Stuivenberg: logistieke en technische/akoestische mogelijkheden in Stuivenberg en de kosten die hiermee gepaard gaan. Ook de ruimte is nog niet bevestigd. 
- Via de open call wensen we verschillende muzikanten uit verschillende communities aan te trekken die ook hun achterban mobiliseren als publiek. Dit vraagt extra aandacht en gerichte communicatie. 
- Intensieve toeleiding op de verschillende netwerken: partners, verenigingen, artiesten, ‘peers’ ... Dit is tijdsintensief.  

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Stap 1:  
- De ruimte (s) en logistieke mogelijkheden in Stuivenberg bekijken en hierover afspraken maken ivm kosten ruimtes, (publiek) gebruik, nodige investeringen. 
- Verschillende verenigingen, partners, buurthuizen, gemeenschappen aanspreken om het project bekend te maken: Wat zijn drempels en referentiekaders? Wat willen ze zelf graag horen? Willen ze mee toeleiden? Mee deel uitmaken van de stuurgroep? Mee de open call uitwerken (criteria en toegankelijk maken)? Meehelpen tijdens de muzikale avonden? Wat zijn de voorwaarden en criteria?  
- Stuurgroep samenstellen  
- Open call lanceren en 2 maanden laten lopen en selectie maken. 
- 12 muzikale voorstellen selecteren en programmeren (op basis van beschikbaarheid) 
- Productioneel, technisch, logistiek, communicatief... uitwerken.


Stap 2: 
- Muzikale concept met de artiesten op voorhand bespreken. Ook de communicatie en publiekswerking met de artiest bepalen en uitwerken.  
- Talk voorbereiden met artiest en moderator. 
- Repetitieruimte bieden indien dit mogelijk is in Stuivenberg.


Stap 3:  
- Uitvoering van het programma.
- Bijsturen indien nodig, aan de hand van feedback van de stuurgroep, artiesten en publiek.


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

5000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Technisch materiaal: akoestiek en elektriciteit (kabels ea) aanpakken in de speelplek van Stuivenberg: €5000 


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

15062

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Freelancers techniek: 12 keer* 300€= €3600
Community en productie: 1/5e: €11.462

 

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)

1/5 per week


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

36960

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

Stuurgroep= €3360 
food & kok= €1800 
Artiestenfee (volgens fair practice)= €14400 
moderator= €3600 
Productiekosten publiek= €1200
Huur backline= €1800
Fotograaf= €2400
Ontwerp, druk, promo, spreiding= €3600 
Huur gebouw en energie= €4800

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

BE0458597588