• Het indienen van ideeën is afgelopen

    Ingediende ideeën worden nu onderzocht op haalbaarheid en bevoegdheden.

    Bekijk de ingediende ideeën
Benieuwd naar de ingediende ideeën?

Hopelijk had jij ook één of meerdere ideeën om ons district nóg aangenamer te maken. Tot maandag 17 mei om 9 uur 's ochtends kon je max. 5 ideeën indienen. Met de knop hieronder kan je de ingediende ideeën nalezen.

De Burgerbegroting in 5 stappen

Bewoners en organisaties kunnen de Burgerbegroting elk jaar mee vormgeven in 5 stappen. In de eerste stap kiezen zij 12 thema's. Later, in stap 2, verdelen ze 1,4 miljoen euro over deze 12 gekozen thema's. In de derde stap worden projecten ingediend. En in september, tijdens stap 4, kiezen de inwoners van district Antwerpen welke projecten het volgende jaar uitgevoerd worden. Het uitvoeren van de projecten is de vijfde en laatste stap van de cyclus.

Stap 1 - thema's kiezen

februari 2021

Stap 2 - geld verdelen

maart 2021

Stap 3 - projecten indienen

april en mei 2021

Stap 4 - projecten kiezen

september 2021

Stap 5 - projecten uitvoeren

2022