home-page
Terug naar het overzicht

Mensen samenbrengen - € 175.860

Culinair erfgoedfestival Antwerpen

Korte omschrijving

Dit buurtproject brengt mensen samen rond gezond eten en culinaire verhalen, waarbij we nieuwe tradities creëren die onze gemeenschap verenigen. We bieden workshops aan, organiseren gemeenschappelijke maaltijden en vieren de diversiteit van onze buurt.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

27500

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

VZW Speelvogel

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Stuivenberg, bekend om zijn diverse bewoners en bruisende verenigingsleven, een perfecte omgeving om mensen samen te brengen en nieuwe culinaire tradities te ontdekken voor de stad. 

Wat ga je doen en waarom?

 • In onze drukke levens eten we vaak alleen en ongezonder dan we eigenlijk zouden willen. Dit is een buurtproject waarin we culinaire verhalen verzamelen en waar een platform wordt gecreëerd om mensen samen te brengen, geïnspireerd door eten in de ruimste betekenis. We verbinden door verhalen samen te brengen, workshops aan te bieden, en nodigen uit om samen te eten en te genieten van voedzame maaltijden die gemeenschapszin bevorderen. We willen de diversiteit van onze buurt vieren door nieuwe culinaire tradities te creëren die onze gemeenschap verenigen.
 • Samen met buurtbewoners en verenigingen gaan we op ontdekkingstocht, creëren we nieuwe culinaire tradities en vieren we de diversiteit van onze stad.  De Stuivenbergsite is de plek van waaruit we een creatief en zintuiglijk laboratorium uitbouwen. We ontwikkelen een zo ruim en breed mogelijk onderzoek met alles wat leeft in de buurt 2060. We hopen dat de resultaten van dit onderzoek ons ook leiden naar vergeten recepten, bewaar- en fermentatietechnieken die we willen opvangen, bewaren en valoriseren alvorens ze verloren dreigen te gaan. Ze zijn immers eeuwenoud maar dreigen vergeten te worden omdat ze niet meer "noodzakelijk" zijn om ons van voedsel te voorzien. Ze zijn echter zo lang onze manieren geweest om ons van voedsel te verzekeren en de momenten van samen verwerken van grote oogsten waren een sociaal verbindend en culinair verreikend moment. Deze "momenten" en kennis willen we vieren in bewaren. Hierbij betrekken we de hele buurt.  Alle resultaten zullen in een expo getoond worden tijdens het feestmaal, waar alle participerende partijen welkom zijn. 

 

 • We bezoeken minstens 30 buurtorganisaties en in al deze organisaties nemen we interviews af en doen we ons onderzoek. We maken van alle input van deze gesprekken een bundeling van culinaire tradities in de wijk.
 • Daarna voeren we 20 workshops uit waarop buurtbewoners, organisaties en scholen betrokken worden. De workshops bestaat uit een muzisch luik waarbij we de culinaire ontdekkingen achter de gevels van de handelsstraat gaan verkennen in beelden, waarna er samen gekookt wordt met ingrediënten uit de desbetreffende winkels en samen een maaltijd genuttigd wordt.
 • Na deze uitgebreide verkenning van de culinaire parels in de wijk organiseren we 3 culinair technische workshops waarop iedereen uit het district welkom is om seizoensgroenten te bewaren volgens fermentatietechnieken die niet alom bekend zijn en we ontdekten tijdens dit onderzoek.
 • Tot slot organiseren we een slotfeest dat de culinaire ontdekkingen in beeld en op tafel serveert. We betrekken hierbij de 30 geïnterviewde buurtorganisaties en scholen.

Welke valkuilen zie je?

Er kunnen communicatieproblemen ontstaan, vooral bij het betrekken van een diverse gemeenschap met verschillende talen en culturele achtergronden. Daarnaast bestaat het risico dat niet alle buurtbewoners actief deelnemen aan het project, waardoor de representativiteit van de culinaire tradities mogelijk beperkt wordt. 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

 • Fase 1 (januari-februari): We ontwerpen invulboekjes om de culinaire voorkeuren, tradities en verhalen van buurtbewoners en verenigingen in Stuivenberg vast te leggen. In verschillende talen willen we een breed publiek betrekken.
 • Fase 2 (krokus-Pasen): We verspreiden de invulboekjes en verzamelen ze bij scholen en organisaties om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het project. Het invullen zal een schat aan informatie opleveren voor het ontdekken en vormgeven van nieuwe culinaire tradities.
 • Fase 3 (na Pasen): Verzamelde informatie wordt verwerkt en creatief uitgewerkt door beeldende kunstenaars, om de culinaire diversiteit van Stuivenberg te illustreren en te visualiseren.
 • Fase 4 (mei): We organiseren workshops waar buurtbewoners en verenigingen samen kunnen koken, recepten uitwisselen en nieuwe gerechten creëren, waardoor ontmoetingen en gedeelde ervaringen ontstaan.
 • Fase 5 (begin juni): Het feest ter viering van de culinaire ontdekkingen, met een feestmaal bereid met de nieuwe gerechten van de workshops. Tijdens twee weken voorafgaand aan het feest wordt intensief samen gekookt in onze deelkeuken, terwijl buurtbewoners de kans krijgen om het decor voor het feest te maken, zoals versierd tafellinnen en beschilderd servies, dat de nieuwe gerechten weerspiegelt. Zo wordt een unieke en persoonlijke sfeer gecreëerd voor het feest.
 • Gedurende het hele proces zullen we nauw samenwerken met lokale partners, verenigingen en buurtbewoners om ervoor te zorgen dat het project inclusief en representatief is voor de diversiteit van onze gemeenschap. Hiervoor doen we bevragingen in scholen, handelaars in de Handelsstraat en omliggende straten, Mercado Portuguese, woonzorgcentra, handelaars uit China town, culturele centra, de fietsbroers, de kong-fu club, handelaars in de Handelsstraat en omliggende straten, woonzorgcentra.


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

16000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Voor de kunstenaar en chef, die ook verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het project, wordt een budget voorzien. Dit omvat zowel hun honorarium als eventuele onkosten die ze maken tijdens de uitvoering van het project.

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

Andere:

Halftijds voor 6 maanden


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

11500

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

 • Drukwerk: 1.000€
 • Muzisch materiaal, verf, servies, tafellakens, servetten, porselein, bestek, kookgerei: 2.000€
 • Voeding + bokalen voor de workshops en het slotfeest: 3.500€
 • Huur atelier: 5.000€

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

BE0768307405