Terug naar het overzicht

Mensen samenbrengen - € 175.860

Reading Pavilion

Korte omschrijving

Reading Pavilion omkadert een ontmoetingsplek om gesprekken, lezen en luisteren te stimuleren. Het paviljoen reist rond en activeert de publieke ruimtes nabij de Antwerpse bibliotheken. De open ruimte wordt zo een podium voor literatuur en poëzie tijdens minstens 6 evenementen in district Antwerpen. 

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

50000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

overdruk vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Het project raakt aan alle open ruimtes grenzend aan het netwerk van de bibliotheken van Antwerpen. Vanuit het perspectief van een rondreizend paviljoen kan het zo in elke postcode van district Antwerpen een plaats krijgen.

Wat ga je doen en waarom?

Het paviljoen is meer dan een bank en een schuilplaats. Dit project wil de bewoners verbinden met de open ruimtes rond de bibliotheek. Het paviljoen is opgevat als een ontmoetingsplek, een plek voor gesprekken en literatuur, een plek om te lezen en te delen. 

Het paviljoen is geïnspireerd op de 'mobiele bibliotheek' en bestaat uit een groep van 8 elementen die opnieuw kunnen worden geconfigureerd en in de stad worden verplaatst om zo de nabije publieke ruimte te activeren. 

Gebruikers worden uitgenodigd om te participeren door de verschillende onderdelen samen op te stellen tot andere configuraties. ‘Reading Pavilion’ is bedoeld als plek om voor te lezen, om te delen, een podium voor optredens, poëzie of als schuilplaats om samen te komen. Het staat open voor veranderende opstellingen, contexten en wil vooral zeer inclusief zijn wat betreft leeftijd, gender, diversiteit en culturele achtergrond. We organiseren in samenwerking met de bibs van district Antwerpen ook 6 evenementen om de installatie te benutten. 

De 8 elementen waaruit het paviljoen bestaat kunnen worden getransporteerd en ‘geplant’ in parken of open ruimtes in de buurt van de bibliotheek, in de bib én toegepast voor een brede waaier aan literaire evenementen. Hiervoor wordt tijdig een evenementenaanvraag gedaan bij de stad. 

De Antwerpse bibliotheken zijn geëvolueerd van aparte, losse instellingen naar een netwerkorganisatie die de gebruiker of de burger centraal stelt. In een bibliotheek leer je tegenwoordig, naast de vele boeken, eigenlijk ook de wereld lezen. Een bibbezoek gaat over kennismaken met een rijke collectie maar het gaat ook over ontmoeten en connecteren met de buurt. Reading Pavilion past perfect in dit idee van mensen samenbrengen. Door een paviljoen te ontwerpen dat zeer wendbaar en bruikbaar is in verschillende opstellingen kunnen de bibliotheken de Antwerpse burger ook in de publieke ruimte verwelkomen om te lezen, te ontmoeten of te ontspannen. Dit concept is vanaf de aanzet besproken met de projectmedewerker Stadsparticipatie bij Bibliotheek Permeke

Dankzij onze nauwe samenwerking met de Bibliothekengroep kunnen we ook nog in de toekomst aansluiten bij evenementen en initiatieven van de Bib. Tijdens het traject van de Burgerbegroting plannen we verschillende activiteiten op te zetten in district Antwerpen. Maar dit kan ook na deze termijn worden verlengd en gedragen door de bibliothekengroep zelf. Aangezien het een mobiele installatie is die compact kan worden gestockeerd verzekeren we een duurzame toekomst. We hopen hierbij op een zo groot mogelijk draagvlak zodat ze ook voor langere tijd in de semi-publieke ruimte kan staan, en tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat ze kan blijven rondreizen door de stad en niet blijft 'hangen' op één locatie. 

 

Welke valkuilen zie je?

De sterke link tussen het paviljoen en de bibliotheek creëert een duidelijke identiteit. Het project is bedoeld om door een breed publiek gebruikt te worden voor interactie, communicatie en uitwisseling. Om de valkuil van vandalisme nog meer proactief tegen te gaan organiseren we in samenwerking met de bibliotheek 6 opvolgingsevementen gekoppeld aan hun dagelijkse werking zoals bijvoorbeeld Strip en Boekenplein, Vertelfestival, Samenlezen, etc.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

1. Overleg met een contactpersoon binnen het netwerk van de Antwerpse bibliotheken.
2. Ontwerpen.
3. Aftoetsen met een ingenieur en veiligheidsadviseur.
4. Productie.

5. Plaatsen in de publieke ruimte: We zouden de eerste installatie voorzien net voor de zomer, zodat er ruim de tijd is om de 6 locaties in het district allemaal evenwaardig te behandelen.
6. Organiseren van een openingsfeest en 5 opvolgingsevenementen in samenwerking met  de Bibliotheken. 


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

50000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Het project wordt opgesplitst in 6 onderdelen, die allen worden behartigd door de vzw. Zowel de uitvoering, oplevering en activatie wordt door de vzw in goede banen geleid. In overleg met de dienst Stadsparticipatie van de Antwerpse bibliotheken gaan we van start om het ontwerpproces op te starten. Dit ontwerp wordt niet enkel functioneel en esthetisch uitgewerkt, maar ook zodanig uitgewerkt dat het is opgewassen tegen invloeden van de publieke ruimte ism Atelier Scheldeman en Atelier Oh.

In samenwerking met de bibliotheken, Atelier Scheldeman en Atelier Oh wordt de installatie ontwikkeld, geïnstalleerd en geactiveerd. We betrekken graag heel het team doorheen heel het project.

We voorzien 6 opvolgingsmomenten zodat in elke postcode van district Antwerpen een activatie kan plaatsvinden: dit omvat de opbouw, het evenement, de afbraak en tussentijdse stockage. Max 2000 euro voor openingsfeesten (werking, 25% bijzaak).

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0805.198.780