home-page
Terug naar het overzicht

Mensen samenbrengen - € 175.860

Van 8 tot 80: we knopen generaties aan elkaar

Korte omschrijving

Kinderen en bewoners van 2 dienstencentra werken samen aan een kleurrijk wandtapijt. De 10 ateliers gaan door op woensdagnamiddag in de dienstencentra. Zo verbinden we generaties en gaan we eenzaamheid bij ouderen tegen. 

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

8750

 

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Groot Licht vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

We zoeken twee dienstencentra met een school op wandelafstand . Dit kan in elke postcode zijn.

Wat ga je doen en waarom?

We zoeken een gemeenschappelijke taal tussen 8 en 80-jarigen en geloven dat deze in creatviteit en handvaardigheid te vinden is. Op woensdagnamiddag in alle gezelligheid en rust aan een kleurrijk kunstwerk werken zien we als een waardevolle vrijetijdsbesteding. Voor zowel ouderen als jongeren biedt handwerk een kans om de fijne motoriek en concentratievermogen te oefenen. Daarnaast verbinden we generaties die anders weinig met elkaar in contact komen. De technieken en het eindproduct worden in samenspraak met de ouderen en scholen bepaald, we bieden ideëen aan: een groot smyrna-wandtapijt, je lievelingsfruit borduren, pannenlappen haken..

De ateliers gaan door op woensdagnamiddag, als een vrijetijdsaanbod na de schooluren. De kinderen kunnen nog boterhammen eten op school en worden daarna naar het dienstencentrum begeleid, dat op wandelafstand van de school ligt. We werven de kinderen via de kanalen van de school. Verder zorgen wij voor het contact met de ouders, de begeleiding van de kinderen.

We mikken op twee scholen en dienstencentrum in verschillende wijken en op 12 ateliers per wijk, met ongeveer 10 kinderen en 10 bewoners per sessie. 

Welke valkuilen zie je?

Kinderen die moeite hebben met concetratie en voor de ouderen voor overlast zorgen. Dit vraagt een goede begeleiding.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

- contacten leggen met scholen en dienstencentra

- team van kunstenaars/begeleiders samenstellen

- inspraak ouderen organiseren rond technieken, aanpak..

- communicatie binnen de school rond inschrijvingen voor het aanbod

- voorbereiding ateliers (materialen, technieken, methodieken)

- begeleiding 2x12 ateliers

- organisatie vernissage in samenwerking met school en dienstencentrum 

 

 


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

500

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

materiaal aankopen (gebundelde factuur) 


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

7500

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

- voor organisatie, voorbereidingen en opvolging van de samenwerking met scholen en dienstencentra rekenen we 50 uur aan 50 euro/uur (freelance): 2500 euro 

- voor de begeleiding door kunstenaars rekenen we 200 euro/workshop (freelance): 4000 euro 


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

750 

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

handwerkmateriaal: smyrna-stramien, wol, borduurringen, garen, haakpennen,..

voor communicatie drukken we flyers en enkele posters 

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0711.698.502