home-page
Terug naar het overzicht

Mensen samenbrengen - € 175.860

Klimaat buurt = Klimaat bewust

Korte omschrijving

Een klimaatfeest om ons en de buurt te informeren. Een dag met goede initiatieven, lezingen, muziek, kunstinstallaties,... Laten we inspiratie en hoop uitwisselen voor één van onze grootste uitdagingen ooit. Allen welkom.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

5000

Wie dient het idee in?

een feitelijke vereniging

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Groenhout

Wie krijgt het budget?

district en bewoner/organisatie krijgen elk een deel van het budget en voeren elk een deel uit

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000

Geef wat meer uitleg over de plaats.

De school Groenhout in de Bouwmeestersstraat en de Kasteelstraat

Wat ga je doen en waarom?

Wij, leerlingen en leerkrachten van Groenhout en betrokken buurtbewoners, gaan een festival organiseren waar wetenschap en kunst samenkomen om met de buurt en omstreken om het klimaatprobleem op een positieve manier en hoopvol aan te pakken. We nodigen wetenschappers, kunstenaars, de overheid en organisaties uit om een dag lang met de buurt samen ervaringen uit te wisselen.  

Welke valkuilen zie je?

Organisaties of personen die last minute afzeggen zodat het festival in het honderd loopt. 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

  • Te organiseren: 2025.
  • Netwerk aanspreken om contacten te verzamelen die goede initatieven hebben. 
  • Organisaties uitnodigen. 
  • Inplannen
  • Doen


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

3000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Vergoeding keynote-sprekers

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

Andere:

Vergoeding keynote-sprekers


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

2000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

  • Kunstenaars (kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars)
  • Communicatie en promotie
  • (Drank en voeding worden aan kostprijs worden verkocht)