home-page
Terug naar het overzicht

Mensen helpen - € 255.557

Bistro Breughel

Korte omschrijving

Bistro Breughel wil ervoor zorgen dat iedereen uit de buurt een warme maaltijd krijgt. In de Peperfabriek wordt er gekookt door de buurt, voor de buurt. Maaltijden moeten toegankelijk zijn, daarom werken we volgens het principe 'Je geeft wat je kan'.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

40000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Peperfabriek vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2018, 2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Klein Antwerpen telt 15.000 inwoners van allerlei culturen en talen. De Peperfabriek wil de brug slaan tussen de verschillende gemeenschappen door samen te eten. 

Wat ga je doen en waarom?

Elke maandag, woensdag en vrijdag wordt er in de Peperfabriek gekookt door vrijwilligers. Deze maaltijden bieden we aan onder het motto ‘Je betaalt wat je kan’. We geven geen richtprijs aan, hierdoor krijgen mensen de vrijheid om zelf in te schatten wat ze kunnen geven. 

Als bezoekers binnenkomen, noteren ze hun naam op een kaartje dat wij doorgeven aan de volgende bezoeker. Die ontvangt symbolisch een maaltijd van de vorige bezoeker, waardoor er een systeem van geven en nemen ontstaat dat de sociale cohesie bevordert.


We merken dat niet iedereen in ons district aan basisbehoefte van ‘een warme maaltijd’ geraakt. De Peperfabriek wil hier als ontmoetingscentrum van de buurt een hand in helpen. Daarom bieden we op een laagdrempelige manier warme maaltijden aan die iedereen kan gebruiken. In de eerste plaats voor wie geen toegang heeft tot warme maaltijden (o.a. dakloze mensen, mensen die in armoede leven, mensen zonder papieren, mensen met psychische kwetsbaarheden, …) maar we zetten ook in op een ontmoetingsplek zijn voor iedereen uit de buurt. Onze ervaring leert dat samen eten en samen koken verbindend werkt. De maaltijden worden bereid met voedseloverschotten. De maaltijden die daarna over zijn, delen we outreachend uit aan diegenen die, om welke reden dan ook, niet in de Peperfabriek geraken. Naast de strijd tegen armoede leveren we hiermee een bijdrage tegen voedselverspilling. 


De Peperfabriek nodigt iedereen uit het district uit om mee te koken. Op deze manier zetten we in op empowerment bij de vrijwilligers want een keuken is niet louter een plek om te koken. Het is een plek waar mensen kunnen aankomen, samenkomen en iets voor elkaar betekenen. Om dit in goede banen te leiden, hebben we een halftijdse werknemer nodig die het reilen en zeilen in de keuken coördineert. 

Welke valkuilen zie je?

- Het principe ‘Je betaalt wat je kan’: Te weinig middelen ontvangen van de bezoekers om het project duurzaam te laten lopen. Toch leert onze ervaring ons uit vorige volkskeukens dat mensen die het kunnen betalen, steeds bereid zijn om iets (meer) te geven. 
- Het wisselend engagement van vrijwilligers: De halftijdse medewerker zorgt hierin voor stabiliteit. Daarnaast werkt de Peperfabriek met stagiaires die steeds kunnen invallen.
- Het beoogde doelpubliek niet bereiken: Dit willen we voorkomen door te netwerken met organisaties in de buurt, deur aan deur te gaan in de buurt om het project voor te stellen en outreachend werken met mensen die we ‘nog’ niet bereiken. 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Tussen september en januari gaan we op zoek naar een nieuwe werknemer die het project in goede banen leidt. Deze nieuwe aanwinst zal een vrijwilligersteam verzamelen, promotiemateriaal maken en contacten leggen met eventuele partners. 

Vanaf januari gaat het project van start. Elke maandag, woensdag en vrijdag wordt er in de voormiddag gekookt zodat de buurtbewoners ‘s middags kunnen aanschuiven aan tafel. Het zou fijn zijn als we dit project kunnen verduurzamen zodat de buurtkeuken een vaste waarde wordt in het district. 


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

€500

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

De Peperfabriek heeft reeds een uitgeruste keuken en café waar dit project zal plaatsvinden. Grote duurzame aankopen hoeven we niet te doen. Toch zouden we graag nog extra koffie-, thee- en waterkannen aankopen zodat we deze dranken gratis kunnen aanbieden. Daarnaast hebben we nog extra borden en glazen nodig. 


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

30000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

30.000€: voor een halftijdse medewerker doorheen het jaar. Deze persoon is verantwoordelijk voor de keuken en de vrijwilligerswerking.

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

50% ofwel halftijds (gemiddeld 19u/week)


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

9500

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

€3.500 communicatie en promotie (Agrafa)

€5.000 minimale aankoop van groenten, koffie en thee

€1.000 vrijwilligers ondersteuning (vorming, eventueel vergoedingen, …)

 

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0498285996