home-page
Terug naar het overzicht

Mensen helpen - € 255.557

Groeien doen we samen - Uilenspel vzw

Korte omschrijving

Uilenspel biedt gratis ondersteuning door buurtbewoners aan kinderen uit gezinnen met een maatschappelijke kwetsbaarheid. We zitten in 3 Antwerpse wijken en willen uitbreiden naar een 4e wijk. 

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

45000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Uilenspel vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Uilenspel is actief in Borgerhout, 2060 en 2000. We ondersteunen meer dan 50 kinderen en hun gezinnen.  Omdat we in 2018 Antwerpen al heel wat vrijwilligers bereiken, willen we ook hier starten. We werken vanuit De Peperfabriek, Breughelstraat 31/33 in 2018 Antwerpen.

Wat ga je doen en waarom?

Volgens cijfers bedraagt het percentage van het aantal kinderen dat in de stad Antwerpen in  kansarmoede opgroeit maar liefst 29,6%. Uilenspel krijgt steeds meer bekendheid bij allerlei Antwerpse organisaties en scholen waardoor Uilenspel vaak gecontacteerd wordt met het  verzoek om maatschappelijk kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn Familiehulp, Huizen van het Kind, CLB's, enz.. De nood aan extra ondersteuning is voor deze kinderen zeer hoog. Wij krijgen een duidelijk signaal van verschillende instanties dat zij al lang wachten op initiatieven zoals Uilenspel om gezinnen in een kwetsbare positie 1 op 1 extra bij hen thuis te ondersteunen en hen te versterken. Voorbeelden zijn: toeleiden naar een vrijetijdsaanbod of sociale diensten, administratie, buurtwerk, oefenkansen,...

 

In de eerste plaats willen we organisaties, verenigingen en scholen in Antwerpen informeren over onze werking. Flyers en brochures zijn aanwezig in meerdere talen om ouders te informeren. Indien interesse, gaan we een samenwerking aan met de verwijzers. Vervolgens kunnen zij kinderen die nood hebben aan extra ondersteuning aanmelden (op voorwaarde dat de ouders vragende partij zijn).

 • Binnen de werking van Uilenspel rekenen we 50 vrijwilligers per halftijds personeelslid. In het eerste jaar dat we in een nieuwe wijk opstarten, weten we echter dat dit vaak moeilijk te bereiken is. Daarom gaan we in het eerste jaar van de nieuwe wijk 2018 voor 30 à 35 nieuwe vrijwilligers.
 • Elke vrijwilliger wordt gekoppeld aan een eigen gezin, dat betekent dat we hetzelfde aantal gezinnen ondersteunen. 

 

Er wordt uitvoerig aan promo gedaan voor het werven van nieuwe vrijwilligers. We werven via verschillende kanalen en op verschillende plaatsen:

 1. Werving met posters en flyers: in de bibliotheken, culturele – en ontmoetingscentra, supermarkten en andere drukbezochte plaatsen, op evenementen, flyers bussen in de buurt van onze samenwerkingsscholen.
 2. Online: Giveaday, sociale media, Hoplr...
 3. We schakelen ons netwerk in om gericht op zoek te gaan naar vrijwilligers (bijvoorbeeld via andere organisaties, via scholen) en werken met ambassadeurs. Dat zijn vrijwilligers die zelf op zoek gaan naar potentiële vrijwilligers uit hun eigen buurt en sociale netwerk. 

 

We organiseren een kennismakingsgesprek tussen een teammedewerker en de kandidaat-vrijwilliger. Vervolgens bieden we een verplichte basisvorming aan, waar enerzijds thema’s als "maatschappelijke kwetsbaarheid", "kansarmoede", "meertaligheid", etc. worden toegelicht, en anderzijds praktische en concrete tips worden meegegeven om aan de slag te gaan als begeleider. We staan stil bij het principe van spelend leren en zetten in op motivatie en zelfvertrouwen van het kind. De vrijwilliger gaat wekelijks minstens één uur aan huis langs en werkt op een speelse manier aan de schoolse vaardigheden en motivatie van het kind gedurende minstens één jaar. Door dit regelmatige contact ontstaat er een samenhorigheidsgevoel tussen de vrijwilliger en het gezin. De vertrouwensband zorgt ervoor dat er meer ruimte is om het over brede, niet-schoolse thema’s te hebben. Zo kunnen andere noden van het gezin ingevuld worden. Uilenspel zorgt voor meer sociale cohesie in de wijken waar zij actief is. Impactmetingen tonen alvast mooie resultaten in de scholen: kinderen met een Uilenspelbegeleiding participeren meer in de klas, zijn gemotiveerder en het contact tussen de ouders en instanties verbetert. Het zelfvertrouwen van het kind groeit, het kind bloeit meer open. Vrijwilligers en gezinnen leren met andere ogen naar de eigen buurt te kijken: gezinnen maken kennis met het aanbod in de buurt en voelen zich ondersteund, vrijwilligers kunnen zich verplaatsen in een andere thuissituatie en cultuur. Door wekelijkse contacten ontstaat er een wederkerige relatie tussen het gezin en de vrijwilliger waardoor de begeleiding een meerwaarde is voor beide partijen. 

Welke valkuilen zie je?

We weten dat de nood aan ondersteuning groter is dan wat we momenteel kunnen aanbieden. Daarom willen we extra inzetten op de vorming en ondersteuning van vrijwilligers, zodat vrijwilligers een langdurig engagement bij Uilenspel willen aangaan.  

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

 1. Bekendmaking werking bij organisaties zoals kinder- en jeugdwerkingen, armoedeverenigingen, scholen en andere in de wijk 2018 (oktober 2024) 
 2. Promo en werving vrijwilligers (doorlopend vanaf oktober 2024) 
 3. Werving nieuwe medewerker (november – december 2024)
 4. Nieuwe samenwerkingen in de wijk opstarten (januari 2025) 
 5. Kennismakingsgesprekken en opstart begeleidingen (januari – februari 2025) 
 6. Vormingen voor vrijwilligers (opstart februari 2025): door het aanbieden van educatief materiaal en gratis vormingen voelen de vrijwilligers zich voldoende ondersteund waardoor onze organisatie ook kan spreken van langdurig geëngageerde vrijwilligers in de organisatie.
 7. Activiteiten voor gezinnen en vrijwilligers (opstart februari 2025): nieuwjaarsactiviteit, ontmoetingsbrunch, slotfeest voor de kinderen, uitwisselingsmomenten tussen buurtbewoners, bedankingsfeest. Door onze activiteiten creëren we verbinding en meer sociale cohesie waardoor we een duurzamere relatie kunnen tot stand brengen tussen alle actoren.

 


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

2000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Voor de nieuwe basiswerker kopen we IT-materiaal aan. Daarnaast kopen we extra ICT-materiaal voor de de werking van Uilenspel.  

 • Laptop en toebehoren: € 1.000
 • Gsm en toebehoren: € 300
 • Extra IT-materiaal (tweede scherm, dockingstations, beamer): € 700


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

35000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

1 personeelslid, 50%.

De medewerker begeleidt en verbindt vrijwilligers, blijft het contact warm houden met buurtinitiatieven, scholen, diensten en mogelijke partners, en kinderen en kandidaat-begeleiders met elkaar in contact brengen. 

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

50% ofwel halftijds (gemiddeld 19u/week)

halftijds voor 1 jaar


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

8000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

 • verbindende activiteiten voor vrijwilligers en gezinnen: slotfeest en nieuwjaarsfeest voor gezinnen en vrijwilligers, bedankingsetentje en ontmoetingsbrunch voor vrijwilligers
  • bedankingsetentje voor vrijwilligers: € 250
  • ontmoetingsbrunch voor vrijwilligers: € 200
  • slotfeest voor gezinnen en vrijwilligers in mei/juni 2025: € 1.000
  • nieuwjaarsfeest voor gezinnen en vrijwilligers in december 2025: € 1.000
 • vormingen voor vrijwilligers: 3 x € 300 voor externe vormingen, 2x € 250 voor basisvorming (februari en november 2025)
 • basistassen met educatief materiaal: € 2.500
 • uitbreiding spelotheek met spelmateriaal voor vrijwilligers: € 1.150
 • promo voor vrijwilligers, infobrochures ouders: € 500

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0808284568