Terug naar het overzicht

Mensen helpen - € 255.557

Fietsen = léven

Korte omschrijving

De fiets veroverde zijn plaats als ecologisch transportmiddel. Vrouwen veroveren de fietssportwereld. Fietsen emancipeert. Een jaar lang trekken we kop voor Luchtbal en Kiel door al wie dat wil te leren fietsen. Met 2 fietlesgevers, elk gedurende 4 weken in de schoolvakanties.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

7000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2020, 2030

Geef wat meer uitleg over de plaats.

De wijken Luchtbal en Kiel zijn plaatsen waar de initiatiefnemers zelf wonen of professioneel actief zijn. Daar wonen veel mensen die nog niet fietsen. 

Wat ga je doen en waarom?

We laten mensen die nog niet fietsen kennismaken met de fiets - als middel om aan sport te doen, maar ook als transportmiddel. Alle buren die willen leren zijn welkom om mee te sporten: kinderen, vrouwen, jongeren, ...  Fietsen emancipeert:  het vergroot de actieradius, het mentaal welzijn, de onafhankelijkheid en ondersteunt zo ook de gelijkwaardigheid.

Wij zijn beide sedert enkele seizoenen actieve leden van de Mombasa fietsteams en dus goede en ervaren fietsers. We bouwden de voorbije jaren een netwerk op bij verschillende fietsploegen en -organisaties, zoals Cycling Vlaanderen. 

Een jaar lang willen we ons inzetten om GRATIS fietsles te geven: met ons 2 het equivalent van 4 volle werkweken gespreid over een heel jaar. Dit kan zijn via: 

  • plaatselijke scholen, bv. om in te plannen tijdens lessen lichamelijke opvoeding of op sportdagen, of op woensdagnamiddagen op de speelplaats van een school, of om onze lessen mee in te schuiven in het programma van bv. de vzw Sportpret
  • partners als Sportpret vzw, Safe Space vzw, centra voor basiseducatie, Kras vzw, Jes een aanbod in te schuiven,  of via www.ikdoemee.be  / De  Zomer van Atlas binnen de categorieën “sport” en “iets nieuws leren”. Voor deze organisaties is het dan een meerwaarde om een aanbod te hebben waarvoor zij zelf geen financiële en weinig organisatorische inspanningen moeten doen.
  • Ook via het Stedelijk Onderwijs kunnen we fietslessen aan leerlingen, participerende ouders, broers en zusjes aanbieden, bv. op woensdagnamiddagen en/of in het weekend. We weten dat een aantal scholen hiervoor vragende partij zijn.

Welke valkuilen zie je?

Eventueel te overwinnen schaamte tegenover het niet kunnen fietsen.

Vooroordelen over fietsen.

Sommige mensen hebben geen fiets en zijn daardoor misschien geremd om te leren fietsen 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Stap 1: de initiatiefnemers volgen een cursus fietsles geven in 2024 (voorzien eind juni 2024), eventueel werven van extra lesgevers

Stap 2: locaties en data zoeken en vastleggen

Stap 3: huur fietsen boeken

Stap 4: inschrijvingsplatform uitwerken

Stap 5: communicatiemiddelen uitwerken: posters en flyers 

Stap 6: communicatie voeren via scholen, ontmoetingsruimten, ...

Stap 6: aankoop materialen (kegels, touwen, hesjes...)

Stap 7: fietslessen geven

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Er zijn geen investeringen nodig. Fietsen zouden we huren.


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

5000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Dagvergoedingen van 41,48 euro aan de vrijwilligers die les geven, dus kunnen we met het bedrag van 5.000 euro 120 lesdagen betalen. Dat volstaat ruim volstaat voor het minimum aantal vooropgestelde de fietslessen.

We voorzien minstens 2 lesgevers die zich elk gedurende 4 weken gespreid over de schoolvakanties inzetten om fietsles te geven.


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

2000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

- huur fietsen (bv. via Sporting A) en helmen

- huur locaties (bv. speelplaats school)

- aankoop/huur hesjes, kegels, touwen, ...

- vrijwilligersvergoedingen

- drukwerk

- telecommunicatiekosten