Terug naar het overzicht

Mensen helpen - € 255.557

DOEK en TAAL

Korte omschrijving

Kunstenaars, liefhebbers, ontwerpers of ander modetalent die nieuw zijn in Antwerpen, delen hun kennis, vaardigheden en ervaringen met elkaar. Dit kan in een gedeeld atelier waar ze ondertussen Nederlands oefenen met Nederlandstalige vrijwilligers. Een 1/2 VTE coördineert het project.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

55100

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

DOEK vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000

Geef wat meer uitleg over de plaats.

We huren een atelierruimte in de Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen van Fameus vzw. 

Wat ga je doen en waarom?

We willen bij DOEK vzw wekelijks vrije textiel- en mode-ateliers opzetten voor 10 à 15 talenten die nieuw zijn in Antwerpen. Talenten: kunstenaars, liefhebbers, ontwerpers, makers met een bijzonder textiel of mode talent, de mogelijkheid geven om in een gedeeld atelier hun kennis, kunde en ervaring te delen en ondertussen met Nederlandstalige vrijwilligers de Nederlandse taal te oefenen en de brede cultuursector leren kennen. Inburgeraars komen minimum 40 uur = 10 tal ateliers (participatietraject Nederlands oefenen). We starten vier keer een traject telkens met 10 à 15 nieuwkomers (totaal 60 unieke nieuwkomers).

 

Ook mensen die niet zo nieuw meer zijn en graag tot een meerstemmige inclusieve praktijkgemeenschap willen horen en hun talent willen delen en verder ontwikkelen samen met anderen, zijn welkom.

 

Er zijn zowiezo weinig creatieplekken in de stad waar je in een gemengde groep in dialoog kan gaan over jouw talent, en/of samen jouw ambacht of artistieke praktijk kan beoefenen en/of delen.

 

We willen ook een 10-tal keren het cultuurlandschap in de vrije tijd verkennen door met 20 deelnemers naar musea, tentoonstellingen, theater etc te gaan en of boeiende gasten uit te nodigen in het atelier zelf. We zijn alvast zeer welkom in het MoMu om daar op regelmatige basis de bibliotheek te bezoeken. De projectcoördinator voor dit commons geïnspireerde project zal deze nieuwe groep mensen coachen en gidsen  door het inzetten op het zelfsturende en hiervoor kennis verwerven bij externe.

 

We geloven dat door dit proces iederéén die een rol heeft in dit project ook als individu zal groeien in dit jaar. 

 

Welke valkuilen zie je?

Het zal niet makkelijk zijn om een projectcoördinator te vinden met de verschillende competenties nodig voor deze job: 

 • Goede verbinder, communicator, planner, organisator.
 • Kennis van het  sociaal en cultureel netwerk
 • Kennis materiaal en machines van het atelier
 • Communicatie extern over het project naar partners, social media, website.

De algemeen coördinator van DOEK en een aantal ervaren vrijwilligers zijn ondersteunend voor deze nieuwe projectcoördinator en er zal ook ingezet worden op externe expertise werving en opleiding. bv. taaloefenkans  (Atlas), communitybuilding (Commonslab), zelfsturend organiseren (deepdemocrazy, sociocratie3.0...).

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

 • Stap 1 : Vacature projectcoördinator 
 • Stap 2 : Atelier organisatie, aankoop materiaal, werktuigen
 • Stap 3 : Kennismaking met DOEK vzw en een aantal mensen uit de community van DOEK. Kennismaking met oude en nieuwe partners.
 • Stap 4  : Project kenbaar maken/Flyer maken en verspreiden bij partners / digitaal+ fysiek.
 • Stap 5:  3 gemotiveerde vrijwilligers om taal te oefenen zoeken.
 • Stap 6:  Planning en organisatie vrije ateliers / onboarding gesprekken met deelnemers /  collectief uitwerken activiteitenagenda per 2 maand. 
 • Stap 7 : Taal oefenkans ondersteuning door atlas
 • Stap 8:  Evaluatiesysteem uitwerken
 • Stap 9: Zelfsturend systeem bespreken en uitwerken.


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

6000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

We doen een oproep voor tweedehandsmateriaal en in laatste instantie kopen we nieuw: 

 • 2 weefgetouwen, 2 spinnewielen, 1 breimachine, 3 naaimachines: 8 x 500 euro gemiddeld = 4.000 euro
 • voor 6 tafels en opbergrekken = 2.000 euro


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

40000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

halftijdse projectcoördinator 

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

50% ofwel halftijds (gemiddeld 19u/week)


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

9100

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

 • vrijwilligersvergoedingen = 30 euro per atelier = 60 d x 30  = 1.800 euro x 2 p = 3.600 euro
 • kleine catering, koffie,thee, koekjes, soep, brood = 1.000 euro
 • promotie en communicatie, ontwerp flyer en drukken en verspreiden= 3.000 euro
 • uitstappen = 1.500 euro

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0501855333