Terug naar het overzicht

Mensen helpen - € 255.557

Willibies goes Luchtbal

Korte omschrijving

Basketbalclub Willibies is actief op Luchtbal en wil daar een werking uitbouwen. De club wil er groeien van een vrijblijvende recreatieve werking naar een (h)echte clubwerking. Dit project wil een kwalitatief vrijetijdsaanbod uitwerken op Luchtbal dat op termijn uitgroeit tot een club die vergelijkbaar is met de werking van Willibies Antwerpen-Noord. Met een halftijdse projectcoördinator.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

30000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Willibies Antwerpen

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2030

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Sporthal Luchtbal

Wat ga je doen en waarom?

Basketbalclub Willibies is sinds kort actief op Luchtbal. We willen een kwalitatief vrijetijdsaanbod bieden dat op termijn uitgroeit tot een club die vergelijkbaar is met onze werking in Antwerpen-Noord. De eerste stappen zijn gezet. We bereiken een aantal kinderen maar merken dat hun engagement eerder vrijblijvend is. Zodra we vragen om het engagement te verhogen zoals dat in een sportclub gebruikelijk is haken kinderen terug af. De redenen om af te haken zijn uiteenlopend. Dat gaat van lidgeld betalen over medische attesten bezorgen tot voldoende aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden. We merken dat de volgende stappen die we moeten zetten inspanningen zijn die het vrijwilligerswerk overstijgen.

We hebben momenteel een team van vrijwillige coaches, ondersteund door een professionele trainerscoördinator die zorgen voor een kwalitatief sportaanbod. Het ontbreekt hen echter aan tijd en expertise om een vertrouwensband op te bouwen met de ouders, een netwerk uit te bouwen, ...

We willen een halftijdse medewerker aanwerven met een achtergrond binnen het sociaal cultureel werk die deze taken op zich neemt. Enerzijds vormt deze medewerker samen met de sportieve mensen het gezicht van de club. Daarnaast bouwt deze medewerker aan een netwerk op Luchtbal (met scholen, stedelijke diensten, sociale partners, buurtbewoners, ...) zodat doorverwezen kan worden voor bvb. huistaakbegeleiding, administratieve hulp, .....Daarnaast heeft deze medewerker tijdens de trainingen de handen vrij om te spreken met ouders, te polsen bij afwezige spelers waarom ze niet aanwezig zijn, huisbezoeken af te leggen, ... De medewerker kan ook op zoek gaan naar jongeren van Luchtbal die mee in de club willen stappen als coach. 

Het doel is om het vrijblijvende recreatieve aanbod om te zetten in een competitieve werking voor U12 en U14 spelers. De komende jaren kunnen deze ploegen dan verder blijven bestaan en dienen als voorbeeldfunctie voor nieuwe leeftijdsgroepen.

Welke valkuilen zie je?

Het proces dat we willen opstarten zal er eentje zijn met vallen en opstaan. Het risico blojft bestaan dat kinderen alsnog afhaken, omdat ze bvb. basketbal niet leuk vinden. We moeten er voor zorgen dat de basis breed genoeg is zodat afhakers niet leiden tot een mislukking van het project.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Het project is moeilijk op te delen in verschillende stappen. Naast een korte inwerkperiode zullen alleuit te voeren taken vrij snel opgenomen moeten worden.


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

30000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

De medewerker zal een ondersteunende rol spelen in de clubwerking en een uitgebereid takenpakket hebben (zie boven).

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

50% ofwel halftijds (gemiddeld 19u/week)

0,5 FTE gedurende 1 jaar

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0821.519.031