Terug naar het overzicht

Mensen helpen - € 255.557

Buurtkr8!

Korte omschrijving

Dit project wil de zorgvragen en het zorgaanbod in de buurt Brederode en Markgrave op 2 manieren aan elkaar koppelen. Online via buurtkracht.be, waar mensen hun vraag en aanbod kunnen posten en fysiek via een buurtkrachtmobiel die rondreist in de buurt. Deze mobiel is een uitplooibare stootkar met ideeënbus, uithangbord en vraag-en-aanbod muur. Met een 3/10 VTE medewerker.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

21000

Wie dient het idee in?

een feitelijke vereniging

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Unik vzw (ism Markgrave, Koca, Nottebohm, de vroegere partners van de zorgzame buurt waaruit het idee buurtkracht is ontstaan)

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Dit project werkt verder op de Zorgzame Buurt Brederode-Markgravewijk. Dit omvat de Markgravewijk, de Brederodewijk, en het driehoekje van straten rond Nottebohm.

Wat ga je doen en waarom?

We werken verder vanuit het bestaande project Buurtkracht. We werken aan de verduurzaming, maar ook aan het in leven houden van het platform. Zodat uitwisseling vanzelfsprekend wordt voor behoeftigheid ‘problematisch’ is geworden.

Het platform, nl. de uitwisseling van vraag en aanbod, matching, nog toegankelijker en laagdrempelig maken voor de buurt door in samenwerking met de buurtorganisaties het platform blijvend bekend te maken en draaiende te houden, matches van vraag en aanbod te realiseren door de kar uit te lenen. Hiervoor maken we  een planning op in overleg met die organisaties. Wanneer de buurtkrachtmobiel in een organisatie gestaan heeft, is er nadien overleg met de betreffende organisaties over de vragen en aanbod die ze kregen, het opvolgen van de vragen en aanbod is een taak voor de projectwerker, het verzamelen van vraag en aanbod in de organisaties, is een taak voor de samenwerkende organisatie.

Daarnaast is onze klemtoon de buurtkrachtmobiel breder bekend maken bij het grote publiek , dit doen we door: 

  • Vijf zichtbare events en netwerking op te zetten in verschillende buurten om zorgzame relaties ter plaatse te stimuleren. Dit  zijn grotere buurtevenementen of eigen activiteiten om op een fysieke manier het platform Buurtkracht en de buurtkrachtmobiel zichtbaar te maken, en buurten te  laten bewustworden waarom een zorgzame buurt belangrijk is, wat dit je als mens en maatschappij laat opleveren (zorg-beurs, netwerkmoment, broodjes met zorg).
  • De buurtkrachtmobiel tweemaal per maand op een publieke plaats te zetten, verspreid doorheen de wijk (markt, plein, park…).

We mikken op minstens 10 vragen per maand en vijf effectieve matches per maand.

Welke valkuilen zie je?

Momenteel bereiken we al vrij goed de kern van onze wijk rondom de organisaties die mee trekker waren van zorgzame buurten, er zijn nog enkele blinde vlekken, vooral aan het uiteinde van de wijken, richting Lange Lozannastraat en Jan Van Rijswijcklaan, daar willen we extra op inzetten.

We merken nu reeds dat de vragen echt vanuit de kwetsbare groepen komen en dat dit extra begeleiding vraagt, omdat het aanbod van doorsnee buurtbewoners komt en geen hulpverleners. Zij zijn niet altijd op specifieke problematieken voorbereid.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Verduurzamen van gebruik buurkrachtmobiel met organisaties, samen een planning opmaken, de binnekomende vraag en aanbod matchen.

Een plan opstellen om de buurtkrachtmobiel  tweemaal per maand op publieke plekken in de maand op te stellen, het begeleiden van die momenten (publieke plaatsen: markt, park, plein...).

Het organiseren van netwerkevents om de zorgzame buurten te introduceren bij de blinde vlekken in de buurt.

We mikken op minstens 10 vragen per maand: een gesprek om de juiste vraag concreet te krijgen en de manier van werken voor te stellen.

Vijf effectieve matches: het personeelslid vindt een match, legt die voor aan de vrager via een telefonisch contact, als dit ok is dan volgt kennismaking met de twee partijen samen. Na de eerste afspraak tussen de twee partijen bij gerealiseerde matches: 2 feedbackmomenten, tussen vraag en aanbod.

Naast de feedbackmomenten versterken we de vrijwilligers ook door vormingen te organiseren.


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

16000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Projectwerker om matches te realiseren, events te organiseren, en de buurtkrachtmobiel te begeleiden op publieke plaatsen, het organiseren van vorming voor de zorgzame vrijwilligers

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

30% ofwel 3/10de (gemiddeld 11,4u/week)


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

5000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

  • promotiemiddelen om buurtkrachtmobiel en de plekken waar hij staat, bekend te maken (banner, vlag, printcommunicatie, advertenties): 2.500 euro
  • buurt evenementen in het kader van zorgzame buurt : 1.000 euro
  • vier vormingen die we kunnen aanbieden voor zorgzame vrijwilligers (bv over omgaan met blinden en slechtzienden, met dementie, verbindend communiceren, detectie van een zorgvraag, afhankelijk van de noden en behoeften van de aanbieders/zorgzame vrijwilligers): 1.000 euro
  • bedankingsmoment voor de zorgzame vrijwilligers in de buurt Brederode-Markgrave: 500 euro