home-page
Terug naar het overzicht

Fietsvriendelijke straten - € 143.493

Groene fietsenstalling aan woonerf Desguinlei

Korte omschrijving

De huidige fietsenstalling aan het grasveldje naast woonerf Desguinlei bestaat nog uit oude fietsbeugels, waar fietsen in weer en wind staan. Een fietsenstalling met groendak en glazen wanden zal veel meer gebruikt worden!

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

45000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Fietsenstalling aan Singelfietspad ter hoogte van grasveldje naast woonerf Desguinlei, tussen Generaal Lemanstraat en Karel Oomsstraat. Nu onbeschermd en dus weinig aantrekkelijk om fietsen te stallen

Wat ga je doen en waarom?

De huidige fietsenbeugels vervangen door een fietsenstalling waar fietsen beter gestald kunnen worden. Nu staan de fietsen open in weer en wind, waardoor de stalling amper gebruikt wordt.

Het is tegelijkertijd een kans om het naastliggende woonerf te vergroenen, door de fietsenstalling van een groendak te voorzien.

Welke valkuilen zie je?

Het kan een verzamelplaats voor afval en sluikstort worden, of ongewenste personen zoals fietsendieven of vandalen aantrekken, maar dat kan eigenlijk ook in de huidige toestand.

 

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan zal doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

45000


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

0


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

0