home-page
Terug naar het overzicht

Minder stenen - € 67.426

Bomen meer wortelruimte geven/klimaatrobuust maken

Korte omschrijving

Ontharden om bestaande bomen in de Schijfwerpersstraat meer wortelruimte geven én klimaatrobuuster maken. Tegelijkertijd geeft dit de kans om meer groen te implementeren en zo het mentale welzijn van de burgers te versterken. 

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

20000

Wie dient het idee in?

een feitelijke vereniging

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

S.A.S. Schijfwerpers, Atleten in Stijgbeugels

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2020

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Ontharden en wortelruite verbinden tussen 3  bomen in de Schijfwerpersstraat (kant Valaar). Voetpad is breed genoeg om extra groen te creëren, dit heeft een positieve invloed op het bestande groen. Wij als buurtbewoners willen mee instaan voor het onderhoud, dit doen we nu ook al met de boomspiegels. Er is draagvlak in de straat, bij verschillende bewoners. 

Wat ga je doen en waarom?

We merken tijdens hete zomers dat het grondwater in onze straat verdwijnt als sneeuw voor de zon. Om de buffers nog meer aan te kunnen vullen dringt ontharden en verblauwen zich dringend op.

We verbinden de bestaande boomtuinen aan de drie bomen ter hoogte van huisnummer 129 met elkaar zodat de bomen letterlijk met elkaar in verbinding  komen en zo ook kunnen communiceren met elkaar. Het district zal ontharden, doorsteekmogelijkheden voorzien, en extra aanplantingen doen. Buiten functioneel moet deze ingreep ook estetisch een meerwaarde bieden aan de buurt: eventueel kan er een bank, fietsenstalling, of speelaanleiding in verwerkt worden.

Welke valkuilen zie je?

- onenigheid bij de buurtbewoners

- Te weinig budget aangevraagd

 

Als buurbewoners zijn we een beetje argwanend met het  plaatsen van zitbanken. Dit om vooral nachtlawaai tegen te gaan. De poefjes zijn een mooi alternatief. Hierbij zouden we zelfs in hoogte kunnen spelen zodat deze "poefjes" verschillende functies kunnen vervullen. Dan denk ik aan spelende kinderen (er zou zelfs een klein speelelement voorzien kunnen worden), zitgelegenheid, maar ook als sta-element om een kleine buurtapero/ knabbel te laten doorgaan. Ook zijn wij degelijk bewust dat voetgangers een veilige en comfortabele oversteek moeten kunnen maken. Verder willen we het gebruik van gras zoveel mogelijk mijden om honden niet uit te nodigen hier hun gevoeg te doen. Lage begroeiing van inheemse bloemen en planten lijkt ons meer aangewezen.

 

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan zal doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 

- moeilijke communicatie tussen de aanvragers en de stadsdiensten

- het vinden van een deskundige

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

1. Buurtbevraging en het opmaken van een moodboard, 2. Aanstellen van een deskundige die een visueel plan kan opmaken 2. uitvoering door District Antwerperpen in overleg met een afvaardiging van buurtbewoners


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

20000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Tegels wippen, grond afgraven, vruchtbare grond als opvulling, aanschag van waterdoorlatende toplaag, aanschaf van duurzame beplanting.


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

0