home-page
Terug naar het overzicht

Groen in straten en op pleinen - € 198.638

Vergroend woonerf aan Desguinlei

Korte omschrijving

Het huidige woonerf aan de Desguinlei is een breed voetpad met verzakkingen.  Met een zevental bloem- of boombakken en een extra boom in de groenstrook zoeken we een oplossing voor oververhitting in de zomer en conflicten tussen voetgangers en verkeer.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

8000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

district en bewoner/organisatie krijgen elk een deel van het budget en voeren elk een deel uit

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Woonerf gelegen aan de Desguinlei, tussen en doodlopend op Karel Oomsstraat en Generaal Lemanstraat.  Er is veel passage van voetgangers, fietsers en regelmatig (zwaar) verkeer, soms verkeerdelijk.

Wat ga je doen en waarom?

Het huidige woonerf is enorm verhard. Dit zorgt voor oververhitting in de zomer. 

Er zijn veel verschillende verkeersstromen: voetgangers, fietsers, auto's van bewoners met garages grenzend aan het woonerf, verkeer voor laden en lossen, foutief rijdende bestuurders die terugkeren bij de paaltjes op het einde van het woonerf maar vaak de snelheidslimiet van max. 20 km/u niet respecteren, enzoverder. Al die verschillende stromen hebben nu geen duidelijke plaats op het woonerf, waardoor vaak conflicten ontstaan.

Al deze problemen kunnen in afwachting van een heraanleg opgelost worden door enkele bloem- of boombakken (aangekocht en onderhouden door de bewoners) en een extra boom in de groenstrook thv nr 60 (door het district). 

Er zal minder oververhitting zijn, verkeersstromen worden duidelijker gescheiden en vertraagd én misschien het allerbelangrijkste: het woonerf krijgt een aangenamer, groen karakter, fijn voor bewoners en passanten.

Welke valkuilen zie je?

Bewoners dromen van een  heraanleg, maar dat is de scope van een Burgerbegrotingsproject niet mogeijk.

Ondergronds zijn er blijkbaar 2 aparte rioleringsnetten, soms niet in heel goede staat. De bewoners kaarten dit aan bij de rioolbeheerder. 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

  1. bewoners tekenen plan van woonerf met waar ze bakken willen zetten, district bekijkt draaicirkels, branddoorgang etc 
  2. bewoners kopen bakken, planten aan en onderhouden 
  3. district plaatst extra boom thv huisnummer 60


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

8000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

7-tal bakken met pootjes en beplanting, grond en plaatsing 

transpalet om bakken te verplaatsen indien nodig 

1 boom (door de stad te plaaten, ongeveer 500 euro)